Menu
Zamknij

Diady kliki gangi (opr. miękka) od 30 92

Pozostałe książki

Opis

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się niezwykle korzystnie we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji, a także reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym - i to równocześnie w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji i argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i ciekawy. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe.

Z recenzji prof. Zw. Dr. Hab. Zbyszka Melosika

Gdzie należy poszukiwać utopii dla młodzieży społecznie nieprzystosowanej, obszarów umożliwiających im samorealizację? Na jakich elementach ekosystemu należy opierać resocjalizacyjne praxis służące minimalizacji ryzyka powrotu do antyspołecznej przeszłości? Wreszcie, pytanie podstawowe w wymiarze metodycznym: Jakie działania należy podejmować, by postulowane modele przestały być utopią zgodnie z potocznym jej znaczeniem, czyli miejscem (przestrzenią), które nie istnieje?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące dystopii i utopii młodości w kontekście nieprzystosowania społecznego poszukiwano, konstruując założenia projektu badawczego, studiując literaturę przedmiotu, a także analizując zgromadzony materiał badawczy. Praca początkuje się od prezentacji przyjętych założeń badawczych. Sprecyzowano przedmiot, podmiot, cele badań, a także problemy badawcze. Ostatnie z wymienionych tworzą strukturę odzwierciedlającą ekosystemowy układ Uriego Bronfenbrennera, będącą zarazem osią analiz i prezentacji materiału badawczego. Ponadto - precyzując założenia - opisano metody gromadzenia informacji, dobór próby oraz organizację badań. Scharakteryzowano także zaimplementowane metody analizy materiału badawczego.

Dalsze rozdziały to teoretyczne objaśnienia do przyjętych założeń: od młodzieży w ujęciu szerokim (ze szczególnym uwzględnieniem założeń PYD), przez stosunkowo szczegółową charakterystykę nieprzystosowania społecznego (z uwypukleniem wiodącej kategorii, jaką są nieformalne grupy młodzieżowe), kończąc na GLM - koncepcji resocjalizacji będącej bazą przyjętych założeń teoretycznych. Zwrócono też uwagę na ekosystemową perspektywę rozumienia symptomów nieprzystosowania społecznego. W wyniku czego opisane przesłanki i założenia stanowią spójną, pozytywną strukturę teleologiczną, teoretyczną i metodyczną współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej.

Analizę wypowiedzi nieletnich ujęto w strukturę odzwierciedlającą założenia ekosystemowe. Punktem wyjścia są symptomy nieprzystosowania, po których dokonano analizy relacji badanych z grupami rówieśniczymi. Treść narracji umożliwiła zbadanie fenomenu ze względu na wiek, liczebność, sposób zorganizowania i standardowe formy aktywności czy normy grupowe zarówno obowiązujące w środku struktur, jak i wobec osób spoza grupy. Dokonano także analizy presji grupy oraz specyfiki konfliktów wewnątrz- i międzygrupowych.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano pozostałe części składowe ekosystemu, zwracając uwagę na sytuację rodzinną, relacje z sąsiadami oraz innymi dorosłymi w środowisku, a także przedstawicielami instytucji w miejscu zamieszkania.

Ostatni rozdział, zatytułowany Powrót do przeszłości?, stara się znaleźć odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu dobra czy udana (w kontekście GLM) będzie w przypadku badanych konfrontacja z kontrsocjalizującym środowiskiem? W jakim stopniu uwzględniają oni możliwość alternatywy w powrocie do środowiska otwartego? Odwołując się do Bronfenbrennera, stanowi antycypowaną perspektywę funkcjonowania na poziomie jednostkowym, bazującą na doświadczeniach przeszłości (chronosystemie). Na tej podstawie w zakończeniu dokonano podsumowania, przedstawiono wnioski z badań oraz propozycje postulowanych działań na rzecz minimalizacji nieprzystosowania.

Punktem wyjścia pracy była dystopia nieletnich warunkowana czynnikami środowiska, zwłaszcza nieformalnych grup rówieśniczych. Celem stała się utopia, czyli miejsce, które (jeszcze) nie istnieje. Analiza czynników formujących model funkcjonowania nieletnich z perspektywy przyjętych założeń jest ciekawą płaszczyzną nie tylko dla diagnozy badanego fenomenu,w dodatku wyznaczonia takich właściwości, zasobów i wartości, które mogą być bazą do inicjowania projektów środowiskowych, a także instytucjonalnych. Otwartą kwestią pozostaje, w jaki

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Pozostałe książki, Książka Kamasutra 2.0
od 39 99

1 oferta

Książka Kamasutra 2.0

  • ISBN 9788328068933 
  • Ilość stron 224 
Porównaj
Pozostałe książki, Książka Odwracanie procesów nowotworowych
od 47 90

1 oferta

Książka Odwracanie procesów nowotworowych

  • ISBN 9788394513085 
Porównaj
Pozostałe książki, Skeleton Crew Stephen King (opr. miękka)
od 48 91

1 oferta

Skeleton Crew Stephen King (opr. miękka)

  • ISBN 9781444723205 
  • Oprawa miękka 
  • Autor King Stephen 
  • Wydawnictwo Hodder And Stoughton 
  • Ilość stron 772 
  • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.