Menu
Zamknij

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu format oazowy (opr. twarda)

Książki religijne

Opis

Biblia Tysiąclecia - format oazowy - oprawa twarda. Wydawnictwo Pallottinum Poznań

Polecamy bardzo praktyczne, podręczne pełne wydanie Biblii Tysiąclecia - Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w oryginalnym formacie oazowym (12x18cm) i twardej oprawie. Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego nie przypuszczał zapewne, iż do historii wejdzie nie tylko nieprzeciętna idea wakacyjnych, a dalej także stałych spotkań formacyjnych ze Słowem Bożym dla wszelkich stanów w Kościele, ale też typowy i jednocześnie niezwykle komfortowy format Pisma Świętego. Niech to wydanie przypomina wszystkim, że Bóg, który objawia się nam przez Słowo, jest Światłem i Życiem, służąc wspólnotom oazowym oraz inspirując na nowo budowanie w naszych rodzinach Bożej oazy życia i miłości.


"Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce" (Ps 11, 105)


Drodzy młodzi! Rozważajcie nieraz słowo Boga i pozwólcie, by Duch Święty był waszym nauczycielem. Odkryjecie wówczas, że myśli Boga nie są myślami ludzi; będziecie skłonni kontemplować prawdziwego Boga i odczytywać wydarzenia historii Jego oczyma; zakosztujecie w pełni radości, jaką rodzi prawda. Na drodze życia, nie nieskomplikowanej ani wolnej od pułapek, możecie napotkać trudności i cierpienia, i czasem będzie was nachodzić pokusa, żeby powtórzyć za Psalmistą: "Jestem bardzo udręczony" (Ps119, 107). Nie zapominajcie, aby wraz z nim dodać: "Panie, zachowaj mnie przy życiu według Twego Słowa... W Twoim ręku jest ciągle moje życie, i Prawa Twego nie zapominam" (tamże, ww. 107 i 109). Pełna miłości występowanie Boga przez Jego słowo, to lampa, która rozjaśnia mroki strachu i oświetla drogę choćby w najtrudniejszych chwilach. Pisze Autor Listu do Hebrajczyków: "Żywe jest bowiem słowo Boże, efektywne i ostrzejsze aniżeli wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (4, 12). Należy poważnie wziąć wezwanie, by uznać słowo Boże za "broń" niezbędną w duchowej walce; jest ono produktywne i przynosi owoce, jeśli nauczymy się go słuchać, a z kolei mu się poddawać. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: "Być posłusznym (ob.-audire) w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana poprzez Boga, który jest samą Prawdą" (n. 144).

podczas, gdy wzorem tego słuchania, które jest posłuszeństwem, jest Abraham, Salomon z kolei okazuje się zagorzałym poszukiwaczem nadziei zamkniętej w Słowie. Kiedy Bóg proponuje mu: "Proś o to, co mam ci dać", król mędrzec odpowiada: "Racz dać Twemu słudze serce rozumne" (1 Krl 3, 5.9). Tajemnicą posiadania "rozumnego serca" jest wykształcenie serca zdolnego słuchać. Osiągnąć to można przez bezustanne rozważanie słowa Bożego i zakorzenienie w nim, przez zobowiązanie się do coraz udoskonalonego poznawania go. Drodzy młodzi, wzywam was, byście osiągnęli zażyłość z Biblią, trzymali ją w zasięgu ręki, ażeby była dla was niczym kompas, wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa. Mówi o tym św. Hieronim: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" (PL 24,17; por. Dei Verbum, 25). Wypróbowaną drogą pogłębienia i zakosztowania słowa Bożego jest "lectio divina", która stanowi z prawdziwego zdarzenia drogę duchową w etapach. Od "lectio", która polega na wielokrotnym czytaniu fragmentu Pisma Świętego, aby wychwycić jego główne elementy, przechodzi się do "meditatio", która jest niczym wewnętrzny postój, kiedy dusza zwraca się ku Bogu, starając się zrozumieć to, co Jego słowo ma teraz do powiedzenia w solidnym życiu. Potem następuje "oratio", które pozwala nam zatrzymać się na bezpośredniej rozmowie z Bogiem, w końcu dochodzi się do "contemplatio", pomagającego nam zachować serce uważne na obecność Chrystusa, którego słowo jest "jak lampa, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach" (2 P 1, 19).

Lektura, studium i medytacja Słowa muszą potem prowadzić do życia nacechowanego konkrentnym przylgnięciem do Chrystusa i Jego nauczania. Święty Jakub ostrzega: "Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa wyśmienite prawo, prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, lecz wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo" (1, 22-25). Kto słucha słowa Bożego i stale się do niego odwołuje, opiera swa egzystencję na trwałej podstawie. "Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale" (Mt 7, 24): nie ulegnie niepogodzie. Wytwarzać życie na Chrystusie, z radością przyjmując Jego słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto, młodzi trzeciego tysiąclecia, wasz program! Jest rzeczą naglącą, żeby powstało świeże pokolenie apostołów, zakorzenionych w słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie Ewangelię. Tego żąda od was Pan, do tego nawołuje was Kościół, tego świat - lecz o tym nie wie - oczekuje od was! Benedykt XVI (w Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży).

Pamiętajmy, iż Biblia stanowi konstytutywną i egzystencjalną podstawę misyjnego posłannictwa Kościoła od początku jego istnienia. Główne wykorzystanie znajduje w liturgii, katechezie i wszelkiego typu ewangelizacji. Sobór Watykański II (1963-1965) proponując odnowę Kościoła uwydatnia potrzebę wzięcia do ręki poprzez wszystkich wierzących - duchownych i świeckich - Pisma świętego. W konstytucji soborowej o Objawieniu Bożym w nr 21-25 czytamy: "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie... Wierni winni mieć znaczny dostęp do Pisma świętego... Sobór prosi wszelkich wiernych,poprzez częste czytanie Pisma świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa". O. Augustyn Jankowski OSB - w imieniu Redakcji Naukowej - napisał o piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia: "Już ponad 40 lat minęło od ukazania się Biblii Tysiąclecia.

Kolejne jej wydania, zwłaszcza Nowego Testamentu, zaznaczały się stale rosnącą liczbą zmian udoskonalających bądź wierność przekładu, bądź wstępy do ksiąg i przypisy. W tym okresie ukazywało się w prasie sporo recenzji BT, mniej lub bardziej krytycznych, a do Redakcji Naukowej napływało niemało listów z uwagami lub propozycjami zmian. Z drugiej strony minione lata zaznaczyły się postępem w takich dyscyplinach pomocniczych dla biblistyki, jak: archeologia, historia, krytyka tekstu i filologia biblijna, nie mówiąc już o postępie w zakresie egzegezy. Nadto pojawiły się w tym czasie świeże dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła dotyczące tej dziedziny. Wreszcie ukazało się mnóstwo zupełnie nowych przekładów Biblii na języki współczesne. Wszystko to skłoniło Redakcję Naukową, w porozumieniu z Wydawnictwem Pallottinum, do podjęcia gruntownej rewizji tekstu BT pod każdym względem, w duchu zapoczątkowanego poprzez II Sobór Watykański dzieła aggiornamento. Na spotkaniach obu zespołów powiększono w tym celu osoby skład Redakcji Naukowej oraz ustalono wytyczne podjętej rewizji. Niniejsze, piąte, wydanie zawiera następujące zmiany: 1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg i przypisy unowocześniono trafnie do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii; 2) Dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię obszerniejszej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje przekazano w przypisach; 3) Poprawiony i ujednolicony został język i fason przekładu, na szczególną wdzięczność zasługuje tu pani prof. Anna Świderkówna w zakresie konsultacji, a także panie redaktorki Janina Dembska, Maria Nowaczyńska i Maria Przybył.

Niech to świeże, gruntownie zmodyfikowane wydanie piąte Biblii Tysiąclecia jeszcze lepiej niż poprzednie służy polskiemu czytelnikowi, który pragnie głębiej wnikać w zapisane Słowo Boże."

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki religijne, pismo święte białe - pam. sakr. małżeństwa (opr. twarda)
od 99

1 oferta

pismo święte białe - pam. sakr. małżeństwa (opr. twarda)

 • ISBN 9788373008519 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Kazimierz Bp Romaniuk 
 • Wydawnictwo Diecezjalne 
 • Ilość stron 1492 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki religijne, Katechizm Kościoła Katolickiego A5 TW - Praca zbiorowa (opr. twarda)
od 88 59

2 oferty

Katechizm Kościoła Katolickiego A5 TW - Praca zbiorowa (opr. twarda)

 • ISBN 9788370148225 
 • Oprawa twarda 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Pallottinum 
 • Ilość stron 750 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki religijne, JEZUS MNIE KOCHA - Modlitewnik dla dzieci - Pamiątka I Komunii św. (opr. twarda)
od 12 05

3 oferty

JEZUS MNIE KOCHA - Modlitewnik dla dzieci - Pamiątka I Komunii św. (opr. twarda)

 • ISBN 9788374011044 
 • Oprawa twarda 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo WDR 
 • Ilość stron 320 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Książki religijne, biblia na każdy dzień. 365 historii ze starego i nowego testamentu (opr. twarda)
od 25 69

2 oferty

biblia na każdy dzień. 365 historii ze starego i nowego testamentu (opr. twarda)

 • ISBN 9788376607429 
 • Oprawa twarda 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Jedność 
 • Ilość stron 256 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Książki religijne, modlitewnik do św. faustyny - orędowniczki bożego miłosierdzia (opr. broszurowa)
od 5 14

2 oferty

modlitewnik do św. faustyny - orędowniczki bożego miłosierdzia (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381447379 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Hubert Wołącewicz 
 • Wydawnictwo Jedność 
 • Ilość stron 64 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki religijne, Pamiątka I Komunii Świętej z ks. Janem Twardowskim Praca zbiorowa (opr. twarda)
od 8 93

1 oferta

Pamiątka I Komunii Świętej z ks. Janem Twardowskim Praca zbiorowa (opr. twarda)

 • ISBN 9788380652330 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Jan Twardowski 
 • Wydawnictwo Święty Wojciech 
 • Ilość stron 28 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki religijne, modlitewnik do św. antoniego - orędownika spraw niemożliwych (opr. broszurowa)
od 5 14

2 oferty

modlitewnik do św. antoniego - orędownika spraw niemożliwych (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381447348 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Hubert Wołącewicz 
 • Wydawnictwo Jedność 
 • Ilość stron 64 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki religijne, modlitewnik do św. krzysztofa - orędownika na drogach życia (opr. broszurowa)
od 4 51

2 oferty

modlitewnik do św. krzysztofa - orędownika na drogach życia (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381447331 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Hubert Wołącewicz 
 • Wydawnictwo Jedność 
 • Ilość stron 64 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki religijne, Modlitwy W Trudnościach. Dla Tych, Którzy Mają Problemy Finansowe (opr. broszurowa)
od 7 32

1 oferta

Modlitwy W Trudnościach. Dla Tych, Którzy Mają Problemy Finansowe (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788380437449 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo
 • Ilość stron 88 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.