Menu
Zamknij

Słowa Style Metody (opr. twarda)

Językoznawstwo

Opis

SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak mnóstwo. Uczniowie Pani Profesor to aktualnie plejada znakomitych badaczy, którzy uprawiają historię języka, dialektologię, socjolingwistykę, semantykę, etnolingwistykę, onomastykę, logopedię, glottodydaktykę i stylistykę, żeby wymienić najważniejsze subdyscypliny współstwarzające mapę lubelskiej lingwistyki. Co istotne, studia, szkice i rozprawy publikowane w tomie pokazują jednocześnie autonomiczność wspomnianych dziedzin, trendów, orientacji i szkół badawczych, jak i ich przenikanie się (najróżniejsze interferencje). Zasobność i wieloaspektowość poruszanej w tomie problematyki obrazuje jednocześnie plon dokonań naukowych i organizacyjnych Profesor Teresy Skubalanki - Mistrza i Przyjaciela, wieloletniego Kierownika Zakładu Języka Polskiego, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Współtwórczyni środowiska naukowego lubelskich językoznawców.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię