Menu
Zamknij

Świadomy umysł (opr. miękka)

Filozofia

Opis

Książka należy do najgłośniejszych publikacji z filozofii umysłu ostatnich kilkunastu lat. Przedmiotem analizy autora jest świadome przeżywanie - świadomość fenomenalna. Chalmers uważa, iż dotąd badano świadomość wyłącznie pod kątem "łatwych problemów". Za nieskomplikowane zaś uznaje te, które można rozwiązać dzięki współczesnej nauce, czyli zagadnienia związane ze sposobem przetwarzania danych, architekturą umysłu i innymi jego funkcjonalno-relacyjnymi własnościami. "trudne problemy" pojawiają się natomiast wtedy, gdy próbuje się wyjaśnić owo nieusuwalne subiektywne poczucie, jak to jest być świadomym. Tu, zdaniem Chalmersa, nie pomoże nauka: na gruncie aktualnie znanych koncepcji nie można zrozumieć, z czego wynika to poczucie i na czym polega. Sam więc bierze się za analizę i proponuje naturalistyczną teorię świadomego przeżywania i swego typu antyredukcjonistyczny funkcjonalizm. Wykorzystuje przy tym swoją rozległą wiedzę naukową ze współczesnej fizyki, zwłaszcza mechaniki kwantowej, informacji czy sztucznej inteligencji.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię