Menu
Zamknij

zarządzanie działalnością innowacyjną

E-booki

Opis

Inspiracją do podjęcia prac nad wydaniem niniejszej książki było uruchomienie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie specjalności o nazwie „Zarządzanie innowacjami w gospodarce opartej na wiedzy”. Program wykonywany był głównie poprzez autorów tej pracy. W trakcie jego realizacji jednocześnie studenci, jak i pracownicy dydaktyczni odczuwali wyraźny brak książki, która mogłaby pełnić rolę przewodnika merytorycznego, swoistego kompendium wiedzy. Biorąc to pod uwagę zespół podjął prace nad jej przygotowaniem.

Wiedza o innowacjach, którą przekazujemy w tej publikacji może być adaptowana w wielu dziedzinach działalności menedżerskiej. Treść książki ukazuje w szerszej perspektywie problematykę innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie. Dostarczamy menedżerom instrumentów pomagających w produkowaniu strategii innowacji. Może też służyć studentom szkół wyższych, a ponadto słuchaczom studiów podyplomowych.

Innowacja jest rezultatem całego cyklu innowacyjnego, więc zarządzać należy całym procesem innowacyjnym. Tłem wszystkich rozważań dotyczących zarządzania działalnością nowoczesną na wszystkich poziomach jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczesne zarządzanie działalnością nowoczesną na każdym z wymienionych szczebli będzie rozpatrywane w następujących perspektywach:

 • globalizacji;
 • wiedzy i nauki jako czynnikach sprawczych wszystkich działań prekursorskich;
 • naturalnej, co oznacza, iż wszelkie decyzje o wdrażaniu pomysłów najnowocześniejszych muszą być nakierowane na poszanowanie zasobów przyrody;
 • konkurencji – bowiem w takich warunkach ekonomicznych żyjemy.

W niniejszej pracy prezentowane będą głównie ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania.

Książkę rozpoczynamy (rozdział 1) od rozważania na temat zrębów teorii innowacji. Wyjaśniamy pojęcie, typy i źródła innowacji. W rozdziale zaproponowana pozostała, szersza od dotychczasowych, definicja innowacji. Zawarliśmy tu koncepcję łańcucha wartości innowacji, który stał się nicią przewodnią dalszych rozdziałów, a także sposobu myślenia o całym procesie postępowym.

Rozdział drugi poświęcony jest próbie wyjaśnienia pojęcia – potencjał działalności nowoczesnej. Jest to wysoce nieprzystępne i wymaga dalszych prac jednocześnie teoretycznych, jak i szerszych badań empirycznych.

W następnej kolejności (rozdział trzeci) został zaproponowany megasystem działalności postępowej, w którym pokaźnie wyodrębniony jest system „nauki” i system „innowacji”. Uważamy, iż jest to właściwe podejście do tworzenia struktur organizacyjnych i instytucjonalnych, a także programów ramowych działalności w dziedzinie nauki i innowacji na poziomie globalnym, narodowym i regionalnym. W rozdziale zawarte jest także porównanie podejścia różnorodnych państw do napędu nowoczesności gospodarki. Zwraca się uwagę na tworzenie na różnorodnych szczeblach zarządzania struktur umożliwiających uczestnictwo w procesach najnowocześniejszych młodych ludzi. Akcentuje się rolę autorytetów naukowych w tworzeniu idei prekursorskich.

Głównym celem zarządzania działalnością postępową na poziomie regionalnym jest takie gospodarowanie zasobami regionu, żeby uzyskać z nich maksymalne efekty, wyrażające się w ostatecznym rachunku w poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców. Do celów zarządzania działalnością innowacyjną zaliczyć należy pobudzanie aktywności innowacyjnej mieszkańców i przedstawicieli władz regionalnych. Przykładem mogą być regionalne innowacyjne strategie rozwoju – ich tworzenie i realizacja. Tę problematykę posiada rozdział czwarty. Poruszony jest w nim problem podejścia do budowy i wdrażania Regionalnego Systemu Innowacji.

Najszerzej potraktowany jest poziom poszczególnych organizacji (rozdział 5), albowiem w nich potężnie przebiegają procesy progresywne, prowadzące do powstawania nowych wartości, pod postacią nowych produktów, procesów technicznych, organizacyjnych, marketingowych, czy też nowych systemów zarządzania. Prezentowane jest podejście i istota producenta postępowej, sposoby jej identyfikacji, a także komponenty zarządzania nią. Są także akcentowane psychologiczne aspekty działalności innowacyjnej.

W rozdziale szóstym zwrócona została uwaga na sposób przygotowania strategii innowacji. Omówiono otoczenie postępowe, a także audyt technologiczny oraz niezbędną bazę informacyjną niezbędną dla sporządzania strategii.

Pragniemy zwrócić uwagę na skuteczność działalności progresywnej, ponoszone koszty (rozdział 7) związane z tą działalnością – a nade wszystko korzyści, jakie ona przynosi.

W ramach zarządzania działalnością innowacyjną obecna jest także sfera finansowania projektów prekursorskich (rozdział 8). Stanowcze znaczenie dla energiczności innowacyjnej ma współpraca jednostek sfery nauki z praktyką gospodarczą przy formułowaniu i realizacji przedsięwzięć prekursorskich.

Nie mógł zostać pominięty problem marketingowego wsparcia procesów innowacyjnych, który w dotychczasowej literaturze zajmuje skromne miejsce. Podkreślone zostało w książce marketingowe wsparcie jednostek sfery nauki (rozdział 9).

Prezentowany jest także w niniejszej pracy związek pomiędzy działalnością progresywną a wizerunkiem producenta (rozdział dziesiąty).

Aby działalność postępowa mogła się rozwijać i przynosić solidne efekty – muszą nią być zainteresowani jednocześnie menedżerowie, pracownicy, jak i szeroko pojęta opinia społeczna. Grupy te muszą rozumieć, co to są innowacje i jak przebiegałby rozwój gospodarczy z ich pominięciem. Stąd też w pracy poruszony pozostał problem świadomości postępowej, i jej kształtowanie, co doprowadzić może do powstania społeczeństwa progresywnego. Świadomość nowoczesną traktujemy w niniejszej pracy jako ważne uwarunkowanie udanych procesów pionierskich (rozdział 11).

Pragniemy też podkreślić,sporo problemów zarządzania działalnością nowoczesną pozostaje w sferze hipotez, które mamy nadzieję można będzie udowodnić drogą uruchomienia badań nad tą problematyką – jest to zadanie z zasady dla zespołów pracowników naukowych wyższych szkół menedżerskich. Jeszcze w gestii tych uczelni znajduje się problematyka kształtowania świadomości nowoczesnej nie tylko pracowników i studentów tych uczelni, ale i upowszechnienia idei innowacyjnych szerszemu kręgowi odbiorców. Czynić to można poprzez angażowanie się w badania naukowe, publikowanie wyników tych badań, nauczanie studentów i przez bliższą współpracę z menedżerami zarządzającymi przedsiębiorstwami.

Wyższe uczelnie muszą prowadzić dynamiczniejszy dialog z jednostkami życia gospodarczego (z użyteczną działalnością) na rzecz zdynamizowania działalności postępowej, by budowa gospodarki opartej na wiedzy nie była jedynie hasłem.


darmowy fragment:

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie
od 55 96

1 oferta

implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie

 • ISBN 9788374880626 
 • Autor Zbigniew Pastuszak 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 369 
 • Rok wydania 2004 
Porównaj
E-booki, modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym
od 34 07

1 oferta

modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym

 • ISBN 9788374880480 
 • Autor profesor Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 205 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
E-booki, zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody
od 36 50

1 oferta

zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody

 • ISBN 9788374880565 
 • Autor Kazimierz Perechuda 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 330 
 • Rok wydania 2000 
Porównaj
E-booki, Fundusze unijne i europejskie 2007 -2013 dla samorządu terytorialnego
od 47 85

1 oferta

Fundusze unijne i europejskie 2007 -2013 dla samorządu terytorialnego

 • ISBN 9788374880305 
 • Autor Anna Szymańska 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 320 
 • Rok wydania 2011 
 • Tematyka biznes i ekonomia 
Porównaj
E-booki, zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego
od 42 57

1 oferta

zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego

 • ISBN 9788374880435 
 • Autor Sławomir Smyczek, Ewa Kieżel 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 343 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
E-booki, zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city
od 38 31

1 oferta

zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city

 • ISBN 9788374880671 
 • Autor Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 212 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych
od 42 57

1 oferta

nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych

 • ISBN 9788374880466 
 • Autor Sławomir Smyczek 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 250 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
E-booki, statystyka ekonometria prognozowanie ćwiczenia z excelem 2007
od 34 07

1 oferta

statystyka ekonometria prognozowanie ćwiczenia z excelem 2007

 • ISBN 9788374880572 
 • Autor Agnieszka Snarska 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 265 
 • Rok wydania 2013 
 • Tematyka biznes i ekonomia 
Porównaj
E-booki, Encyklopedyczne podstawy marketingu - Tadeusz Wojciechowski
od 40

2 oferty

Encyklopedyczne podstawy marketingu - Tadeusz Wojciechowski

 • ISBN 9788374880411 
 • Autor Tadeusz Wojciechowski 
 • Wydawnictwo Placet 
 • Ilość stron 334 
 • Rok wydania 2011 
 • Tematyka biznes i ekonomia 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.