Menu
Zamknij

wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników

E-booki

Opis

Tytuł Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników Autor Daria Katarzyna Gęsicka Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-7511-5 Rok wydania 2014 liczba stron 420 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 21

Rozdział I
Wprowadzenie | str. 29

1. Początki i rozwój sieci informatycznych na świecie | str. 29

2. Początki Internetu w Polsce | str. 33

Rozdział II
Pojęcie "dostawcy usług sieciowych" (Internet service provider) | str. 40

Rozdział III
Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w systemie prawa amerykańskiego | str. 50

1. Uwagi wstępne | str. 50

2. Początki tworzenia odpowiedzialności dostawcy usług sieciowych "za słowo" w systemie prawa amerykańskiego | str. 51

2.1. Etapy rozwoju odpowiedzialności "za słowo" | str. 51

2.2. Przed uchwaleniem The Communications Decency Act | str. 53

2.2.1. Uwagi wstępne | str. 53

2.2.2. Sprawa Cubby, Inc.v. CompuServe, Inc. | str. 53

2.2.3. Sprawa Stratton Oakmont, Inc. V. Prodigy Services | str. 58

2.3. Ustawa o prawidłowych obyczajach w sieci (The Communications Decency Act) | str. 63

2.3.1. Uwagi wstępne | str. 63

2.3.2. Sprawa Reno v. ACLU | str. 65

2.3.3. Sprawa Kenneth Zeran v. America Online | str. 67

2.3.4. Sprawa Blumenthal v. Drudge and America Online, Inc. | str. 71

2.3.5. Sprawa Jane Doe and John Doe v. America Online, Inc. | str. 74

2.3.6. Sprawa Gucci America v. Hall & Associates Denice Hall and Mindspring Entreprises, Inc. | str. 77

2.3.7. Sprawa Lunney v. Prodigy Services | str. 80

3. Naruszenie praw autorskich | str. 83

3.1. Uwagi wstępne | str. 83

3.2. Odpowiedzialność bezpośrednia (direct liability) | str. 85

3.2.1. Uwagi wstępne | str. 85

3.2.2. Sprawa Playboy Enterprises, Inc. V. Frena | str. 86

3.2.3. Sprawa Religious Technology Center v. Netcom On-line Communication Services, Inc. | str. 89

3.3. Odpowiedzialność za czyn cudzy (vicarious liability) | str. 93

3.3.1. Uwagi wstępne | str. 93

3.3.2. Sprawa Marobie-FL, Inc. V. National Association of Fire Equipment Distributors | str. 97

3.3.3. Sprawa Artists Music, Inc. V. Reed Publishing, Inc. | str. 99

3.3.4. Sprawa Polygram International Publishing v. Nevada/TIG, Inc. | str. 101

3.4. Odpowiedzialność pośrednia (contributory liability) | str. 105

3.5. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług sieciowych z tytułu naruszenia praw autorskich w Digital Millennium Copyrigtht Act z 1998 r. | str. 109

3.5.1. Uwagi wstępne | str. 109

3.5.2. Tymczasowy przekaz (transitory communications) | str. 110

3.5.3. Systemowe, krótkotrwałe przechowywanie danych w pamięci podręcznej (system caching) | str. 111

3.5.4. Przechowywanie informacji w systemach lub sieciach na żądanie użytkowników (storage of information on systems or networks at direction of users) | str. 112

3.5.5. Narzędzia służące do lokalizacji danych (information location tools) | str. 115

3.5.6. Instytucje oświatowe nieprowadzące działalności gospodarczej (non-profit educational institutions) | str. 116

3.5.7. Roszczenie informacyjne (subpoena to identify infringer) | str. 117

3.5.8. Dopełniające postanowienia | str. 118

3.5.9. Orzecznictwo sądów amerykańskich po uchwaleniu DMCA. Ocena funkcjonowania aktu | str. 119

3.5.9.1. Uwagi wstępne | str. 119

3.5.9.2. Sprawa A&M Records v. Napster, Inc. | str. 120

3.5.9.3. Sprawa MGM Studios, Inc. V. Grokster Ltd | str. 127

3.5.9.4. Sprawa Arista Records, LLC v. Lime Group, LLC | str. 129

3.5.9.5. Sprawa Viacom International, Inc. I inni v. YouTube, Inc., You Tube, LLC., Google, Inc. | str. 131

3.6. Wnioski | str. 134

Rozdział IV
Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług sieciowych w systemie prawa Unii Europejskiej | str. 142

1. Uwagi wstępne | str. 142

2. Sytuacja prawna dostawców usług sieciowych w krajach Unii Europejskiej przed wejściem w życie dyrektywy o handlu elektronicznym | str. 144

2.1. Uwagi wstępne | str. 144

2.2. Odpowiedzialność dostawców dostępu do sieci | str. 145

2.3. Odpowiedzialność dostawcy zawartości w sieci (content provider) | str. 147

2.4. Odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną | str. 151

2.4.1. Uwagi wstępne | str. 151

2.4.2. Odpowiedzialność dostawcy usług sieciowych w Niemczech | str. 152

2.4.3. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Hiszpanii | str. 155

2.4.4. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Holandii | str. 156

2.4.5. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych we Francji | str. 158

2.4.6. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Szwecji | str. 161

2.4.7. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w obfitej Brytanii | str. 162

2.4.8. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Polsce | str. 164

2.4.9. Wnioski | str. 172

3. Dyrektywa o handlu elektronicznym i jej implementacja do porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 174

3.1. Uwagi wstępne | str. 174

3.2. Zakres przedmiotowy | str. 178

3.2.1. Uwagi wstępne | str. 178

3.2.2. Pojęcie usług społeczeństwa informacyjnego | str. 179

3.2.3. Pojęcie dostawcy usług sieciowych w świetle dyrektywy o handlu elektronicznym | str. 188

3.2.4. Systematyka aktu | str. 189

3.3. Mere conduit - zwykły przesył | str. 192

3.3.1. Uwagi wstępne | str. 192

3.3.2. Relacja art. 12 u.ś.u.d.e do art. 231 pr. Aut. | str. 215

3.4. Usługa cachingu | str. 221

3.5. Usługa hostingu | str. 247

3.5.1. Uwagi wstępne | str. 247

3.5.2. Procedura notyfikacyjna (notice and take down procedure) | str. 288

3.6. Odpowiedzialność operatorów systemów wyszukiwawczych i administratorów katalogów odesłań hipertekstowych | str. 302

3.7. Brak generalnego obowiązku monitorowania danych | str. 305

4. Wnioski de lege ferenda | str. 310

4.1. Uwagi wstępne | str. 310

4.2. Postulaty de lege ferenda | str. 316

Rozdział V
Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników | str. 332

1. Zagadnienia wstępne | str. 332

1.1. Naruszenia wielomiejscowe | str. 332

1.2. Pojęcie elektronicznego czynu niedozwolonego | str. 333

1.3. Problematyka szczególnej normy kolizyjnej dla elektronicznych czynów niedozwolonych | str. 336

1.4. Charakter prawny zasady państwa pochodzenia (art. 3a u.ś.u.d.e.) | str. 340

2. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych na podstawie rozporządzenia Rzym II | str. 346

2.1. Uwagi wstępne | str. 346

2.2. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych - zagadnienia ogólne | str. 347

2.3. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające zasady uczciwej konkurencji na podstawie art. 6 rozporządzenia Rzym II | str. 354

2.4. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające prawa własności intelektualnej | str. 358

2.4.1. Uwagi wstępne | str. 358

2.4.2. Zasada traktowania narodowego a prawo prywatne międzynarodowe | str. 359

2.4.3. Artykuł 5 ust. 2 konwencji berneńskiej jako norma kolizyjna | str. 361

2.4.4. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające prawa własności intelektualnej na podstawie art. 8 rozporządzenia Rzym II | str. 362

2.4.5. Rozwiązania alternatywne dla rozporządzenia Rzym II | str. 368

2.5. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające dobra osobiste osób trzecich na podstawie art. 15 i 16 p.p.m. | str. 373

2.6. Wnioski | str. 389

Bibliografia | str. 391

Źródła internetowe | str. 403

Wykaz powołanych orzeczeń | str. 409

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.