Menu
Zamknij

wiedzochłonne usługi biznesowe w polsce i innych krajach unii europejskiej

E-booki

Opis

Tytuł Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Autor Anna Skórska Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7246-753-9 Rok wydania 2012 Katowice liczba stron 284 Format pdf Spis treści WSTĘP 9

Rozdział I. PRZEMIANY SEKTORA USŁUG WE WSPÓŁCZESNYCH GOSPODARKACH 15
1.1. Serwicyzacja gospodarki – praca w gospodarce industrialnej i postindustrialnej 15
1.2. Usługi w gospodarce wiedzy – próba zdefiniowania i systematyzacji podstawowych pojęć 19
1.2.1. Pojęcie i koncepcja usług 21
1.2.2. Właściwości usług – stare i nowe paradygmaty 26
1.2.3. Klasyfikacje usług według wybranych kryteriów 30
1.2.4. Klasyfikacje systemowe 38
1.3. Sektor usług jako obszar badań w ekonomii 43
1.3.1. Trójsektorowa struktura gospodarki według Clarka-Fishera 48
1.3.2. Produktywność usług w teorii Baumola 52
1.3.3. Współczesne wyjaśnienia przyczyn rozwoju sektora usługowego 55
1.3.4. Sposoby pomiaru, a także kryteria oceny wielkości, struktury i zmian zachodzących w sektorze usług 59
1.3.5. Struktura gospodarki, a także rozwój sektora usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 60
1.4. Koncepcja nauki o usługach – podejście interdyscyplinarne 70

Rozdział II. WIEDZOCHŁONNE USŁUGI BIZNESOWE – KONCEPCJA I CHARAKTERYSTYKA KIBS 76
2.1. Usługi biznesowe jako podstawa wyodrębnienia KIBS 76
2.1.1. Usługi biznesowe w enumeratywnych klasyfikacjach międzynarodowych i ujęciu PKD 80
2.1.2. Teoretyczne i empiryczne wyjaśnienie przyczyn rozwoju usług biznesowych 84
2.2. Wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS) w gospodarce usługowej 93
2.2.1. Wiedza i jej wkład w procesy usługowe jako kryterium definiowania KIBS 97
2.2.2. Wiedzochłonność – sposoby pomiaru wiedzy 100
2.2.3. Pracownicy wiedzy i ich rola w sektorze KIBS 106
2.2.4. Kupujący jako koproducenci KIBS 111
2.2.5. Przestrzenne zróżnicowanie KIBS 115
2.2.6. KIBS w ujęciu klasyfikacji ISIC i PKD 2007 117
2.2.7. Typologie KIBS 121

Rozdział III. DETERMINANTY ROZWOJU SEKTORA KIBS I JEGO innowacyjnOŚĆ 126
3.1. Uwarunkowania rozwoju KIBS 126
3.1.1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 128
3.1.2. Internalizacja i globalizacja usług KIBS 130
3.1.2.1. Outsourcing usług 136
3.1.2.2. Offshoring usług 141
3.1.3. Deregulacja i prywatyzacja 147
3.1.4. Rozciągliwość organizacji a rozwój KIBS 148
3.2. Nowoczesność KIBS – ujęcie koncepcyjne 150
3.2.1. Innowacje w usługach – sposoby definiowania 154
3.2.2. Podstawowe podejścia badania innowacji w usługach 157
3.2.3. Modele innowacji usług 160
3.2.4. Rodzaje innowacji w KIBS i ich klasyfikacje 162
3.2.5. Egzo- i endogeniczne źródła rozwoju innowacji w KIBS 164
3.2.6. Funkcje KIBS w systemach innowacji 167
3.2.7. Metodologiczne problemy pomiaru progresywności KIBS 171
3.2.8. Bariery rozwoju innowacyjności KIBS 175
3.2.9. Instrumenty wspierania KIBS w ramach proinnowacyjnej polityki w sektorze usług 176

Rozdział IV. ROZWÓJ KIBS W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 180
4.1. Badania KIBS – problemy metodologiczne 180
4.2. Zatrudnienie i wartość dodana jako podstawowe wskaźniki zmian wewnątrzsektorowych 182
4.3. Struktura i przeobrażenia KIBS w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 186
4.3.1. Usługi komputerowe 192
4.3.2. Działalność badawczo-rozwojowa 195
4.3.3. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 199
4.3.4. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badania i analizy technologiczne 202
4.3.5. Reklama 204
4.3.6. Rekrutacja i udostępnianie pracowników 207
4.4. Koncepcja i problemy pomiaru sprawności usług 210
4.4.1. Źródła wzrostu sprawności w sektorze usług 217
4.4.2. Kapitał ludzki w sektorze KIBS w Polsce 225
4.4.3. Wydajność a zatrudnienie 228
4.4.4. Efektywność pracy w KIBS w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 232
4.5. Scenariusze rozwoju KIBS w Polsce 237

PODSUMOWANIE 247
LITERATURA 255
SPIS RYSUNKÓW 281
SPIS TABEL 283

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.