Menu
Zamknij

Sztuka stroju, strój w sztuce - Magdalena Furmanik-Kowalska, Anna Straszewska (PDF)

E-booki

Opis

Badania stroju w kontekście sztuk plastycznych posiadają na świece i w Polsce długą tradycję, lecz w ostatnich dziesięcioleciach nabrały szczególnego dynamizmu. Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów demonstrujących najnowsze metody wykorzystywane w studiach nad ubiorem jako obiektem artystycznym oraz strojem jako znaczącym elementem dzieła sztuki."Sztuka stroju, strój w sztuce" składa się z dwóch części, które odpowiadają głównym problemom badawczym wyszczególnionym w jej tytule.

Pierwszy z nich dotyczy pokazania stroju jako dzieła sztuki, przedmiotu zainteresowania artystów i działań artystycznych, a także wpływu sztuk plastycznych na kształtowanie ubioru i modę. Druga część publikacji poświęcona jest natomiast strojowi jako tematowi dzieła sztuki w różnorodnych epokach i kręgach kulturowych.Spis treści: Anna Straszewska, Wstęp /Introduction; CZĘŚĆ I: SZTUKA STROJU /THE ART OF DRESS - Dorota Morawetz, Zmieniający się wizerunek krawca.

Od anonimowego rzemieślnika do gwiazdora /The changing image of the tailor. From an anonymous craftsman to a star; Aleksandra Jatczak, Moda jako sztuka. O aspektach, które w 2. Połowie XX wieku sprawiły, iż w elementach mody dostrzeżono komunikaty artystyczne /Fashion as art.

Why elements of fashion were recognised as artistic messages in the second half of the XX century; Gabriela Juranek, Z antykizującego portretu na paryskie bulwary. O genezie „robe en chemise”/From Ancient Style Portraits to a Boulevards in Paris.

The origin of ‘robe en chemie’; Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, „styl trubadurów” i historyzm w modzie kobiecej w Polsce końca XVIII i 1. Połowy XIX wieku /Le style troubadour and historicism in women’s fashion in Poland in the late 18th and the first half of the 19th century; Anna Antonowicz, Sztuka przeciw modzie: debata dekoracyjna a wiktoriańska reforma stroju kobiecego /Art against fashion: decorative debate and Victorian reforms of woman’s dress; Grażyna Bobilewicz, Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej /Attire of the Russian avant-garde as an artistic manifestation; CZĘŚĆ II: STRÓJ W SZTUCE /DRESS IN ART– Beata Biedrońska-Słota, Korespondencja mody i sztuki /Fashion and art in interdependent relations; Anna Wyszyńska, Orientalny czy orientalizujący? Uwagi o recepcji ubiorów wschodnich w sztuce europejskiej XV wieku /Oriental or orientalized? The reception of Eastern dress in the European art of the 15th century; Julia Krajcarz, Symbolika turbanu i innych składników stroju derwiszów w tradycji bractw sufickich /The symbolism of the turban and other elements of dervishes’ dress in the Sufi tradition; Leszek Rościszewski, Mundur w kwiatki – niezwykły portret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, ok.

1746 roku /Flowered Uniform – An unusual portrait of Prince Hieronim Florian Radziwiłł, c. 1746; Magdalena Bialic, O grupie XVIII-wiecznych portretów dam polskich w strojach „à la van Dyck”/On 18th-century portraits of Polish ladies in costume ‘à la van Dyck’; Anna Straszewska, Kostiumowy spektakl.

O ubiorze historycznym w twórczości Hansa Makarta /Costume spectacle. The historical dress in the works of Hans Makart; Anna Lebet-Minakowska, Czy obraz nie kłamie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa i grafiki /Do paintings lie? Jewish outfit from the museum’s collections in the context of painting and graphics; Agnieszka Świętosławska, Costumes Polonais.

Albumy graficzne z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1. Połowy XIX wieku /‘Costumes Polonais’. Albums containing images of Polish folk costumes from the first half of the 19th century; Marta Kargól, Malarka, dama, feministka.

Funkcje stroju w autoportretach wybranych artystek europejskich i amerykańskich aktywnych w latach 1870–1939 /The Painter, the Lady and the Feminist – Dress Functions in the Self-portraits of Selected European and American Female Painters Active in the Years 1870–1939; Anna Dzierżyc-Horniak, między widocznym a ukrytym, w zapomnieniu i w pamięci.

odzież w taktykach wybranych artystów polskich /Between the seen and the unseen, in oblivion and in memory. The clothing strategies of selected Polish artists; Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystów chińskich /Clothing and Chinese installation art; Joanna Wasilewska, Ubiory w kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku /Costumes in the Asia and Pacific Museum’s collection.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur - Bogna Łakomska, Bogna Łakomska (PDF)
od 15 95

4 oferty

Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur - Bogna Łakomska, Bogna Łakomska (PDF)

 • ISBN 9788392411048 
 • Autor Bogna Łakomska 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 192 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
E-booki, The Artistic Traditions of Non-European Cultures vol 3 - Katarzyna Szoblik, Katarzyna Szoblik (PDF)
od 25 20

2 oferty

The Artistic Traditions of Non-European Cultures vol 3 - Katarzyna Szoblik, Katarzyna Szoblik (PDF)

 • ISBN 9788362737901 
 • Autor Katarzyna Szoblik 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 282 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, Sztuka naskalna - Andrzej Rozwadowski, Andrzej Rozwadowski (PDF)
od 33 84

2 oferty

Sztuka naskalna - Andrzej Rozwadowski, Andrzej Rozwadowski (PDF)

 • ISBN 9788365480132 
 • Autor Andrzej Rozwadowski 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 337 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
E-booki, Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie - Katarzyna Zapolska (PDF)
od 34 21

1 oferta

Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie - Katarzyna Zapolska (PDF)

 • ISBN 9788362737383 
 • Autor Arjona Juan|Katarzyna Zapolska 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 512 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, Sustainable art Facing the need for regeneration, responsibility and relations - Anna Markowska, Anna Markowska (PDF)
od 37 95

3 oferty

Sustainable art Facing the need for regeneration, responsibility and relations - Anna Markowska, Anna Markowska (PDF)

 • ISBN 9788362737895 
 • Autor Markowska Anna 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 315 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, Art of Japan Japanisms - Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jerzy Malinowski, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jerzy Malinowski (PDF)
od 25 20

2 oferty

Art of Japan Japanisms - Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jerzy Malinowski, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jerzy Malinowski (PDF)

 • ISBN 9788362737161 
 • Autor Malinowski Jerzy, Kluczewska-Wójcik Agnieszka 
 • Wydawnictwo Tako 
 • Ilość stron 364 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.