Menu
Zamknij

Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej

E-booki

Opis

Tytuł Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej Autor Krzysztof Kułak Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9309-6 seria Monografie Rok wydania 2015 liczba stron 456 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 17

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Pojęcie i funkcje | str. 33
1.1. Członkostwo w zarządzie spółki kapitałowej | str. 34
1.2. Członkostwo w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek prawny | str. 38
1.3. Pojęcie stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej i stosunku organizacyjnego (korporacyjnego) | str. 40
1.4. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek cywilnoprawny | str. 46
1.5. Funkcje stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 53
1.5.1. Uwagi ogólne | str. 53
1.5.2. Funkcja organizacyjno-tworząca | str. 54
1.5.3. Funkcja strategiczno-stabilizacyjna | str. 56
1.5.4. Funkcja rozdziału kompetencji | str. 60
1.5.5. Funkcja porządkowo-zabezpieczająca | str. 62

Rozdział 2
Powołanie członka zarządu jako źródło stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 66
2.1. Pojęcie powołania | str. 67
2.2. Powołanie członka zarządu jako zdarzenie prawne prowadzące do powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 70
2.3. Charakter prawny powołania członka zarządu | str. 72
2.3.1. Powołanie członka zarządu jako czynność prawna | str. 72
2.3.2. Powołanie członka zarządu a dwustronna czynność prawna | str. 79
2.3.3. Powołanie członka zarządu jako jednostronna czynność prawna | str. 81
2.3.4. Powołanie członka zarządu jako upoważniająco-budująca czynność prawna | str. 84
2.3.4.1. Pojęcie i koncepcja upoważniających czynności prawnych | str. 84
2.3.4.2. Powołanie członka zarządu jako upoważniająca czynność prawna | str. 88
2.3.4.3. Treść powołania członka zarządu. Charakter prawny mandatu członka zarządu | str. 93
2.3.4.4. Zgoda osoby powołanej do zarządu | str. 106
2.3.4.5. Powołanie członka zarządu jako czynność budująca | str. 118
2.4. Postać i forma powołania członka zarządu | str. 122
2.5. Wadliwość powołania i jej sankcje | str. 134
2.6. Powołanie członka zarządu a uprawnienie lub obowiązek wspólnika (akcjonariusza) do pełnienia funkcji członka zarządu | str. 160

Rozdział 3
Charakter prawny stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 163
3.1. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek prawny oparty na szczególnym zaufaniu | str. 163
3.2. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej na tle wewnętrznych i zewnętrznych stosunków spółki kapitałowej | str. 173
3.3. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej a stosunek zobowiązaniowy | str. 176
3.4. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej a stosunek obligacyjno-organizacyjny | str. 184
3.5. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek podległości kompetencji | str. 186
3.5.1. Zarys koncepcji kompetencji, normy kompetencyjnej i stosunku podległości kompetencji | str. 187
3.5.2. Pojęcie kompetencji, normy kompetencyjnej i stosunku podległości kompetencji w prawie prywatnym | str. 190
3.5.3. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek podległości kompetencji | str. 195
3.6. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej a zawieszenie członka zarządu w czynnościach | str. 201
3.7. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej a delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego realizowania czynności członka zarządu | str. 206
3.8. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej a stosunki zatrudnienia członka zarządu | str. 221
3.9. Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jako stosunek podległości kompetencji na tle teorii organów i koncepcji przedstawicielstwa organizacyjnego | str. 229

Rozdział 4
elementy stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 233
4.1. Podmioty stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 233
4.1.1. Uwagi ogólne | str. 233
4.1.2. Kwalifikacje podmiotowe do pełnienia funkcji członka zarządu | str. 237
4.1.3. Strony stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 246
4.2. Treść stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 248
4.2.1. Charakterystyka ogólna | str. 248
4.2.2. Źródła treści stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 252
4.2.3. Uprawnienia i obowiązki członka zarządu | str. 255
4.2.3.1.Mandat członka zarządu | str. 255
4.2.3.2. Obowiązek realizowania mandatu członka zarządu jako obowiązek czynienia wykorzystywania z upoważnienia (kompetencji) do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania | str. 258
4.2.3.3. Pozostałe uprawnienia i obowiązki członka zarządu | str. 263
4.2.4. Uprawnienia i obowiązki spółki kapitałowej | str. 276
4.2.4.1. Stan związania skutkami prawnymi zachowań podejmowanych przez członka zarządu w ramach sprawowania mandatu jako szczególny obowiązek spółki | str. 276
4.2.4.2. Obowiązek wynagradzania członka zarządu (problem odpłatności pełnienia funkcji członka zarządu) | str. 278
4.2.4.3. Uprawnienia spółki | str. 283
4.2.5. Odpowiedzialność podmiotów stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 284
4.2.5.1.Uwagi ogólne | str. 284
4.2.5.2.Odpowiedzialność członka zarządu | str. 286
4.2.5.3.Odpowiedzialność spółki kapitałowej | str. 303
4.3. Przedmiot stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 304

Rozdział 5
Ustanie stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 315
5.1. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu jako przyczyna ustania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej | str. 315
5.2. Upływ kadencji członka zarządu | str. 318
5.3. Odwołanie ze składu zarządu | str. 346
5.4. Rezygnacja | str. 366
5.5. Śmierć członka zarządu | str. 378
5.6. Inne przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu | str. 378
5.6.1. Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu | str. 379
5.6.2. Otwarcie likwidacji spółki | str. 386
5.6.3. Rozwiązanie spółki niepoprzedzone postępowaniem likwidacyjnym | str. 391
5.6.4. Przekształcenie spółki | str. 393
5.6.5. Przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu wynikające z przepisów szczególnych | str. 397

Podsumowanie | str. 401

Wykaz powoływanych publikacji | str. 409

Wykaz powoływanych orzeczeń i uchwał | str. 447

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.