Menu
Zamknij

stomatologia zachowawcza z endodoncją

E-booki

Opis

Tytuł Stomatologia zachowawcza z endodoncją Podtytuł zarys kliniczny Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-4842-1 Rok wydania 2014 Warszawa Wydanie 4 liczba stron 536 Format epub, mobi Spis treści Przedmowa do wydania IV V Przedmowa do wydania I VII Rozdział 1 1 innowacyjnanie lekarsko-stomatologiczneJadwiga Buczkowska-Radlińska 1 Wywiad 1 Badanie przedmiotowe 3 Rozpoznanie 4 Plan profilaktyczno-leczniczy 4 Dokumentacja medyczna 8 Rozdział 2 11 Zasady ergonomii pracy w stomatologii zachowawczejZbigniew Jańczuk 11 Wprowadzenie 11 Zespół stomatologiczny 13 Metody pracy w gabinecie stomatologicznym w świetle ergonomii 15 Sprzęt, narzędzia i materiały stomatologiczne a oczekiwania ergonomii 23 Rozdział 3 27 Komputer i internet – nowe elementy ergonomii stomatologicznejKrzysztof Woźniak 27 Komputer 27 Internet 38 Rozdział 4 41 Materiały używane w leczeniu zachowawczym zębówUrszula Kaczmarek, Mariusz Lipski 41 Materiały wykorzystywane w obrębie korony zęba 41 Materiały użytkowane do wypełniania kanałów korzeniowych 72 Rozdział 5 77 Nieprawidłowości rozwojowe zębówUrszula Kaczmarek 77 Nieprawidłowości dotyczące liczby zębów 77 Nieprawidłowości dotyczące budowy anatomicznej zębów 81 Nieprawidłowości dotyczące kształtu zębów 82 Nieprawidłowości dotyczące położenia zębów 90 Nieprawidłowości dotyczące struktury tkanek zęba 91 Nieprawidłowości dotyczące barwy zębów, przebarwienia zębów 106 Rozdział 6 111 Choroby twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzeniaKrystyna Lisiecka 111 Rozwojowe wady szkliwa 113 Niecałkowity rozwój zębiny 119 Pourazowe uszkodzenia zębów 120 Procesy zużywania się (starcie) zębów 126 Rozdział 7 131 Nadwrażliwość zębinyUrszula Kaczmarek 131 Terminologia i objawy 131 Częstość występowania 132 Diagnoza 133 Morfologia zębiny 135 Unerwienie miazgi i zębiny 135 Etiopatomechanizm i czynniki predysponujące 136 Teorie powstawania wrażliwości zębiny 138 Mechanizmy wrażliwości zębiny 140 Podstawy leczenia 140 Metody leczenia 141 Rozdział 8 151 Epidemiologia próchnicy zębówZbigniew Jańczuk 151 Rozdział 9 159 zapobieganie próchnicy zębówZbigniew Jańczuk 159 Wprowadzenie 159 Higiena jamy ustnej 160 Dieta w zapobieganiu próchnicy 173 Profilaktyka fluorkowa 174 Lakowanie zębów 181 Profilaktyka domowa i profesjonalna w uniemożliwianiu próchnicy zębów, z uwzględnieniem grup ryzyka 182 Rozdział 10 185 Etiologia próchnicyUrszula Kaczmarek 185 Wprowadzenie 185 Rola bakterii 187 Ekologia jamy ustnej i próchnica 188 Płytka nazębna, płytka bakteryjna 189 Rola węglowodanów pochodzących z diety 196 Podatność powierzchni zęba 201 Środowisko zęba – ślina i fluorki 201 Czas 210 Podsumowanie 211 Rozdział 11 213 Patologia próchnicyUrszula Kaczmarek 213 Próchnica w szkliwie 213 Próchnica w zębinie i jej wpływ na miazgę 219 Próchnica cementu, próchnica korzenia 224 rodzaje zębiny 225 Rozdział 12 229 Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębówUrszula Kaczmarek 229 Przebieg próchnicy 229 Kliniczne postacie próchnicy 230 Podział próchnicy ze względu na nowoczesnie zmian 234 Rozdział 13 239 Diagnostyka próchnicyUrszula Kaczmarek 239 Warunki diagnozowania zmian próchnicowych 239 Metody diagnozowania wczesnych zmian próchnicowych 239 Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korony 251 Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korzenia 252 Określenie ryzyka próchnicy 253 Związek informacji diagnostycznych z wyborem innowacyjnania terapeutycznego 256 Rozdział 14 259 Leczenie próchnicyUrszula Kaczmarek, Wojciech Grzebieluch 259 Klasyfikacja ubytków próchnicowych według Blacka 259 Fazy opracowania ubytków próchnicowych według Blacka 260 Współczesne podejście do faz opracowania ubytków próchnicowych według Blacka 260 Etapy opracowania ubytków z uwzględnieniem metodyki Blacka 262 Kliniczne aspekty opracowania i wypełniania ubytków próchnicowych 286 Kliniczne aspekty odbudowy ubytków 290 Estetyczna odbudowa zębów przednich 292 Metody odbudowy warstwowej ubytków w zębach bocznych 297 Metody polimeryzacji 298 Pośrednie wypełnienia ubytków w zębach bocznych 300 Nieinwazyjne leczenie zmian próchnicowych. 303 Opcje minimalnie inwazyjnego leczenia ubytków próchnicowych 304 Inne klasyfikacje ubytków próchnicowych i adhezyjne ich opracowanie 314 Odbudowa utraty twardych tkanek zęba niepróchnicowego pochodzenia 330 Podejmowanie decyzji o naprawie lub podmianie wypełnienia 331 Rozdział 15 333 Choroby miazgi zębaBolesława Arabska-Przedpełska 333 Wprowadzenie 333 Morfologia 333 Funkcje endodontium 338 Etiologia chorób miazgi 340 Patogeneza chorób miazgi 345 Symptomatologia chorób miazgi 346 Diagnostyka kliniczna chorób miazgi 352 Obrazy kliniczne i zmiany histopatologiczne występujące w pulpopatiach 356 Specyfika gojenia się miazgi 363 Rozdział 16 365 Choroby tkanek okołowierzchołkowych zębaDanuta Piątowska 365 Morfologia i funkcja tkanek okołowierzchołkowych 365 Etiologia chorób tkanek okołowierzchołkowych 367 Patogeneza chorób tkanek okołowierzchołkowych 371 Podział chorób tkanek okołowierzchołkowych 373 Diagnostyka różnicowa 393 Rozdział 17 397 Leczenie endodontyczneMariusz Lipski 397 Wprowadzenie do współczesnej terapii endodontycznej 397 Metody leczenia chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych 398 Techniki endodontyczne 405 Rozdział 18 449 Izolacja pola operacyjnegoMariusz Lipski, Włodzimierz Dura 449 Wprowadzenie 449 Materiały wchłaniające wilgoć 449 Urządzenia ssące 450 Koferdam 451 Inne materiały wykorzystywane do izolacji 457 Rozdział 19 461 Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznymDanuta Piątowska 461 Wprowadzenie 461 Powikłania związane z dostępem do jamy zęba 462 Problemy związane z chemomechanicznym opracowaniem kanałów 463 Powikłania związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych 467 Powikłania zróżnicowane 470 Rozdział 20 473 Resorpcja zębówDanuta Piątkowska 473 Wprowadzenie 473 Resorpcja wewnętrzna 473 Resorpcja zewnętrzna 478 Rozdział 21 487 GerostomatologiaJadwiga Buczkowska-Radlińska 487 Wprowadzenie 487 Zęby u osób w starszym wieku 488 Patologiczne zmiany w zębach osób w starszym wieku 489 Rozdział 22 495 Zakażenie ogniskoweDanuta Piątowska 495 Rozdział 23 503 Wybielanie przebarwionych zębów – Zbigniew Jańczuk, Danuta Piątowska 503 Wprowadzenie 503 Przyczyny przebarwień zębów 503 Wybielanie zębów żywych 505 Wybielanie zębów martwych (bezmiazgowych) 507 Powikłania po wybielaniu zębów 510 Leczenie nadwrażliwości zębów 511 Piśmiennictwo 513 Skorowidz 515

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. praktyka lekarza rodzinnego
od 75 05

1 oferta

jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. praktyka lekarza rodzinnego

 • ISBN 9788320048223 
 • Autor Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 142 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, edukacja zdrowotna. jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki
od 60 80

1 oferta

edukacja zdrowotna. jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki

 • ISBN 9788320051445 
 • Autor Halina Nowakowska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 160 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii
od 151 05

1 oferta

sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii

 • ISBN 9788320054163 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 504 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
E-booki, anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. kompendium
od 103 55

1 oferta

anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. kompendium

 • ISBN 9788320057058 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 162 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
E-booki, słownik fizjoterapii. mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami
od 151 05

1 oferta

słownik fizjoterapii. mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami

 • ISBN 9788320048162 
 • Autor Krzysztof S. Klukowski 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 1243 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. icnp® w praktyce pielęgniarskiej
od 94 05

1 oferta

międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. icnp® w praktyce pielęgniarskiej

 • ISBN 9788320048209 
 • Autor Dorota Kilańska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 173 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
od 103 55

1 oferta

angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

 • ISBN 9788320048247 
 • Autor Anna W. Kierczak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 327 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, gerokinezjologia. nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym
od 141 55

1 oferta

gerokinezjologia. nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym

 • ISBN 9788320051117 
 • Autor Wiesław Osiński 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 285 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina
od 103 55

1 oferta

seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina

 • ISBN 9788320048308 
 • Autor Remigiusz Kijak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.