Menu
Zamknij

prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony

E-booki

Opis

Tytuł Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony Autor Justyna Balcarczyk Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-7541-2 seria Monografie Rok wydania 2014 liczba stron 412 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 25

Rozdział 1
Prawo właściwe dla korzystnego imienia | str. 29

1.1. Uwagi ogólne | str. 29

1.2. Porządki prawne, które nie przewidują odrębnych rozwiązań kolizyjnych dla dóbr osobistych | str. 31

1.3. Porządki prawne, które przewidują odrębne rozwiązania kolizyjne dla dóbr osobistych | str. 35

1.3.1. Uwagi ogólne | str. 35

1.3.2. Doktryna włoska i portugalska | str. 37

1.3.3. Regulacja krajowa | str. 44

1.3.3.1. Sytuacja do czasu uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 44

1.3.3.2. Sytuacja w świetle ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 44

1.3.3.3. Zaimplementowany łącznik | str. 50

1.3.3.4. Wady łącznika obywatelstwa | str. 57

1.3.3.5. Ewolucja podejścia do łącznika obywatelstwa | str. 69

1.3.3.6. Ocena łącznika z art. 16 ust. 1 p.p.m. | str. 74

1.3.3.7. Rozgraniczenie zakresu statutów | str. 84

1.3.3.8. Zakres statutu z art. 16 ust. 1 p.p.m. | str. 91

Rozdział 2
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w systemach kontynentalnych | str. 98

2.1. Uwagi ogólne | str. 98

2.2. Porządki prawne, które nie przewidują odrębnych rozwiązań kolizyjnych dla dóbr osobistych | str. 103

2.2.1. Uwagi ogólne | str. 103

2.2.2. Porządki prawne, które opierają prawo właściwe na łączniku miejsca deliktu | str. 105

2.2.2.1. Modele reguły legis loci delicti | str. 106

2.2.2.2. Wada powiązania loci delicti - wielomiejscowość deliktu | str. 130

2.2.2.3. Modyfikacje zasady lex loci delicti | str. 138

2.2.3. Miejsce zwykłego pobytu lub zamieszkania poszkodowanego | str. 152

2.2.4. Ochrona słabszej strony | str. 155

2.2.5. Miejsce zwykłego pobytu albo zamieszkania pozwanego | str. 156

2.2.6. Zgodność z fundamentalnymi zasadami prawa miejsca wydawcy | str. 158

2.3. Porządki prawne, które przewidują odrębne rozwiązania kolizyjne dla ochrony dóbr osobistych | str. 160

2.3.1. Uwagi ogólne | str. 160

2.3.2. Doktryna polska | str. 161

2.3.2.1. Sytuacja do czasu uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 161

2.3.2.2. Sytuacja w świetle ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 164

2.3.2.3. Uwagi ogólne na tle normy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 165

2.3.2.4. Zakres statutu | str. 176

2.3.2.5. Ocena art. 16 ust. 2 p.p.m. | str. 178

2.3.3. Bułgaria | str. 180

2.3.4. Węgry | str. 182

2.3.5. Belgia | str. 184

2.3.6. Litwa | str. 185

2.3.7. Rumunia | str. 186

2.3.8. Czechy | str. 187

2.4. Norma regulująca prawo właściwe dla odpowiedzi prasowej, a także sprostowania | str. 187

2.5. Klauzula porządku publicznego | str. 196

2.5.1. Uwagi wstępne | str. 196

2.5.2. Naruszenie klauzuli porządku publicznego przez brak ochrony dla dobrego imienia bądź jej niewystarczający zakres | str. 202

2.5.3. Naruszenie klauzuli porządku publicznego przez zakres roszczeń przyznanych poszkodowanemu przez prawo właściwe | str. 208

Rozdział 3
Prawo właściwe dla ochrony prawidłowego imienia w systemach common law | str. 215

3.1. Uwagi ogólne | str. 215

3.2. Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w dużej Brytanii - zasada double actionability | str. 217

3.2.1. Uwagi ogólne | str. 217

3.2.2. Prawo właściwe dla czynów niedozwolonych popełnionych za granicą i dochodzonych w pokaźnej Brytanii | str. 220

3.2.3. Prawo właściwe dla czynów niedozwolonych popełnionych na terytorium znacznej Brytanii | str. 223

3.2.4. Reforma prawa prywatnego międzynarodowego w latach 80. | str. 224

3.2.5. Zachowanie status quo i wyłączenie deliktu zniesławienia spod zakresu nowej ustawy kolizyjnej | str. 230

3.3. Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w Stanach Zjednoczonych | str. 234

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 234

3.3.2. Prawo kolizyjne i jego rozwój za oceanem | str. 236

3.3.3. Prawo właściwe dla ochrony korzystnego imienia. Uwagi wstępne | str. 243

3.3.3.1. Podstawowa zasada kolizyjna dla ochrony korzystnego imienia w drugim restatement | str. 247

3.3.3.2. Zasada kolizyjna drugiego restatement dla ochrony prawidłowego imienia w przypadku zniesławienia wielomiejscowego i dokonanego poprzez środki masowego przekazu | str. 249

3.3.3.3. Praktyka sądowa w sprawach transgranicznego naruszenia prawidłowego imienia | str. 254

Rozdział 4
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w prawie europejskim | str. 257

4.1. Uwagi ogólne | str. 257

4.2. Kształtowanie się treści rozporządzenia Rzym II w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z naruszenia dobrego imienia | str. 258

4.2.1. Okres do czasu przyjęcia Traktatu o Unii Europejskiej | str. 258

4.2.2. Okres po przyjęciu Traktatu o Unii Europejskiej | str. 264

4.2.3. Wstępne prace nad europejskim instrumentem dotyczącym prawa właściwego dla deliktów | str. 268

4.2.4. Projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych i jego losy ustawodawcze | str. 275

4.2.4.1. Projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych autorstwa Komisji | str. 275

4.2.4.2. Stanowisko Parlamentu Europejskiego co do projektu rozporządzenia Rzym II | str. 278

4.2.4.3. Stanowisko Rady co do projektu rozporządzenia Rzym II | str. 281

4.2.4.4. Dalsze prace Komisji nad projektem rozporządzenia Rzym II | str. 287

4.2.4.5. Drugie czytanie projektu rozporządzenia Rzym II | str. 288

4.2.4.6. Dalsza procedura legislacyjna. Wyłączenie omawianego zagadnienia spod zakresu rozporządzenia Rzym II | str. 291

4.2.5. Realizacja tzw. Klauzuli przeglądowej | str. 292

4.3. Dalsze prace nad wspólną normą kolizyjną na poziomie europejskim dotyczącą ochrony prawidłowego imienia | str. 294

4.4. Konsekwencje status quo | str. 296

4.4.1. Uwagi wstępne | str. 296

4.4.2. Forum shopping | str. 298

4.4.3. Turystyka zniesławieniowa | str. 301

4.4.4. Rewizja rozporządzenia Bruksela I | str. 308

4.4.5. Prace Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego | str. 309

Rozdział 5
Proponowane poprzez doktrynę łączniki normy odnoszącej się do ochrony prawidłowego imienia na poziomie europejskim | str. 311

5.1. Uwagi ogólne | str. 311

5.2. Stanowiska opowiadające się za zachowaniem status quo | str. 312

5.3. Stanowiska opowiadające się za nowelizacją rozporządzenia Rzym II i realne łączniki kolizyjne | str. 315

5.3.1. Uwagi wstępne | str. 315

5.3.2. Łącznik prawa państwa zwykłego pobytu poszkodowanego w momencie wyrządzenia czynu niedozwolonego | str. 316

5.3.3. Łącznik prawa państwa, w którym powstaje szkoda | str. 317

5.3.4. Lex fori | str. 320

5.3.5. Zasada prawa państwa pochodzenia | str. 321

5.3.6. Teoria interesów państwowych | str. 327

5.3.7. Teoria rozróżnienia na zasady regulujące progresywnaniem i zasady alokujące stratę | str. 330

5.3.8. Punkt ciężkości konfliktu | str. 334

5.3.9. Zasada najściślejszego związku | str. 336

5.4. Konkluzje | str. 339

Zakończenie | str. 343

Wykaz literatury | str. 351

Wykaz orzecznictwa | str. 395

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.