Menu
Zamknij

prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. repetytorium

E-booki

Opis

Tytuł Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium Autorzy Anna Jacek, Emilia Sarnacka Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-5004-2 Rok wydania 2015 Warszawa liczba stron 234 Format mobi, epub Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 13 1. Praworawo medyczne – Emilia Sarnacka 15 1.1. Czym jest prawo medyczne? 15 1.2. Realizowanie działalności leczniczej 16 1.2.1. Wybrane pojęcia dotyczące działalności leczniczej 16 1.2.2. Typy działalności leczniczej 17 1.2.3. Podział podmiotów leczniczych 19 1.2.4. Rejestracja podmiotów leczniczych 20 1.2.5. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych 21 1.2.6. Warunki wypisania pacjenta 22 1.2.7. Identyfikacja pracowników i pacjentów szpitala 22 1.2.8. Kontrola Ministra Zdrowia 23 1.2.9. Nadzór nad podmiotami leczniczymi 24 1.2.10. Działalność lecznicza lekarza/lekarza dentysty w formie realizowania praktyki zawodowej 24 1.3. Dokumentacja medyczna 27 1.3.1. Warianty dokumentacji medycznej 27 1.3.2. Zasady prowadzenia dokumentacji 28 1.3.3. Oświadczenia dołączane do dokumentacji 29 1.3.4. Dokumentacja szpitala 30 1.3.5. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej 31 1.3.6. Dokumentacja prowadzona poprzez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej, a także rodzeństwa 32 1.3.7. Dokumentacja elektroniczna 33 1.4. Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 34 1.4.1. Definicja zawodu lekarza i lekarza dentysty 34 1.4.2. Prawo wykonywania zawodu i ograniczone prawo wykonywania zawodu 35 1.4.3. Zasady wykonywania zawodu lekarza 37 1.4.4. Ustawiczne doskonalenie zawodowe 42 1.4.5. Eksperyment medyczny 48 1.5. Wybrane prawa pacjenta 52 1.5.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 54 1.5.2. Prawo pacjenta do informacji (art. 9-12 u.p.p.) 55 1.5.3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a u.p.p.) 57 1.5.4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych (art. 13–14 u.p.p.) 57 1.5.5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 15–19 u.p.p.) 58 1.5.6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20–22 u.p.p.) 60 1.5.7. Prawo do dokumentacji medycznej (art. 23–30a u.p.p.) 61 1.5.8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31–32 u.p.p.) 63 1.5.9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33–35 u.p.p.) 63 1.5.10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (art. 36–38 u.p.p.) 63 1.5.11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39–40 u.p.p.) 64 1.6. Szczególne regulacje prawne dotyczące innowacyjnania lekarza 64 1.6.1. Nienaturalna prokreacja 64 1.6.2. Stwierdzenie zgonu i ustalenie jego przyczyn 66 1.6.3. Pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów 67 1.6.4. Przerywanie ciąży 71 1.6.5. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi 73 1.6.6. Obowiązki lekarza w sytuacji procedur antyepidemiologicznych 76 1.6.7. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu 80 1.7. Zadania i kompetencje samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 82 1.7.1. Lekarz i lekarz dentysta jako zawody zaufania publicznego 82 1.7.2. Zadania izb lekarskich 83 1.7.3. Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego 84 1.7.4. Organizacja i działanie organów izb lekarskich 85 1.7.5. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów 85 1.8. Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne oraz zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki technologiczne 101 1.8.1. Recepty na leki refundowane a recepty na leki niepodlegające refundacji 104 1.8.2. Recepty w opiece transgranicznej 109 1.9. Odpowiedzialność prawna lekarza i lekarza dentysty 110 1.9.1. Typy odpowiedzialności prawnej 110 1.9.2. Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej 111 1.9.3. Charakterystyka odpowiedzialności karnej 120 1.9.4. Charakterystyka odpowiedzialności pracowniczej 125 2. Orzecznictwo lekarskie – Anna Jacek 130 2.1. System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych 131 2.2. Lekarz jako orzecznik w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników i służb mundurowych 131 2.3. Warunki uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 132 2.3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 132 2.3.2. Okresy składkowe i nieskładkowe 135 2.4. Status, organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 141 2.5. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych 144 2.5.1. Emerytura i jej rodzaje 144 2.5.2. Renta 148 2.5.3. Określenie tzw. Niezdolności do pracy 149 2.5.4. Rodzaje rent 151 2.5.5. Dodatek pielęgnacyjny 155 2.5.6. Zasiłek pogrzebowy 155 2.5.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 157 2.6. Status, organizacja i funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 170 2.6.1. Wybrane pojęcia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników 173 2.6.2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników 174 2.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników 176 2.7.1. Emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza 176 2.7.2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy 178 2.7.3. Szkoleniowa renta rolnicza 181 2.7.4. Renta rodzinna 182 2.7.5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego albo długofalowego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej 183 2.7.6. Zasiłek chorobowy 186 2.7.7. Zasiłek macierzyński 187 2.7.8. Zasiłek dla opiekuna 188 2.8. Przyznawanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 190 2.8.1. Wybrane pojęcia dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także chorób zawodowych 190 2.8.2. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także chorób zawodowych 193 2.8.3. Typy świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 198 2.9. Prawo do renty socjalnej oraz zasady jej przyznawania 205 2.10. Lekarz jako orzecznik w systemie emerytalnym służb mundurowych 206 2.11. Inne przypadki dotyczące orzekania przez lekarza 210 2.11.1. Badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia albo braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 211 2.11.2. Badania ogólne, specjalistyczne, pomocnicze i kontrolne pracowników kolejowych 215 2.11.3. Przeprowadzenie badań i wydawanie orzeczeń w celu uzyskania zezwolenia na posiadanie broni 217 2.11.4. Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników oraz młodocianych 220 Piśmiennictwo 224 Skorowidz 230

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. praktyka lekarza rodzinnego
od 75 05

1 oferta

jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. praktyka lekarza rodzinnego

 • ISBN 9788320048223 
 • Autor Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 142 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, edukacja zdrowotna. jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki
od 60 80

1 oferta

edukacja zdrowotna. jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki

 • ISBN 9788320051445 
 • Autor Halina Nowakowska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 160 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii
od 151 05

1 oferta

sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii

 • ISBN 9788320054163 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 504 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
E-booki, anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. kompendium
od 103 55

1 oferta

anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. kompendium

 • ISBN 9788320057058 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 162 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
E-booki, słownik fizjoterapii. mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami
od 151 05

1 oferta

słownik fizjoterapii. mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami

 • ISBN 9788320048162 
 • Autor Krzysztof S. Klukowski 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 1243 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. icnp® w praktyce pielęgniarskiej
od 94 05

1 oferta

międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. icnp® w praktyce pielęgniarskiej

 • ISBN 9788320048209 
 • Autor Dorota Kilańska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 173 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
od 103 55

1 oferta

angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

 • ISBN 9788320048247 
 • Autor Anna W. Kierczak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 327 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, gerokinezjologia. nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym
od 141 55

1 oferta

gerokinezjologia. nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym

 • ISBN 9788320051117 
 • Autor Wiesław Osiński 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 285 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina
od 103 55

1 oferta

seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina

 • ISBN 9788320048308 
 • Autor Remigiusz Kijak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.