Menu
Zamknij

Prawo do urlopu wypoczynkowego - Andrzej Bigaj

E-booki

Opis

Tytuł Prawo do urlopu wypoczynkowego Autor Andrzej Bigaj Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9608-0 seria Monografie Rok wydania 2015 liczba stron 316 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów 9
Podziękowania 13
Wprowadzenie 15
Rozdział I typy urlopów pracowniczych 19
1. Uwagi wprowadzające 19 2. Stosunek pracy jako zobowiązanie o charakterze trwałym 20 3. Wyłączenia obowiązku świadczenia pracy 29 3.1. Urlop bezpłatny 30 3.2. Urlopy związane z rodzicielstwem 33 3.3. Urlop szkoleniowy 35 3.4. Urlop dla poratowania zdrowia 37 3.5. Urlopy okolicznościowe 38 3.6. Urlop wypoczynkowy 39 4. Podsumowanie 40
Rozdział II Urlop wypoczynkowy w kontekście prawa do wypoczynku 42
1. Uwagi wprowadzające 42 2. Charakter prawa do wypoczynku 44 3. Prawo do wypoczynku w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego 49 3.1. Prawo do wypoczynku w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych 50 3.2. Prawo do wypoczynku w systemie Międzynarodowej Organizacji Pracy 52 3.3. Prawo do wypoczynku w systemie Rady Europy 58 3.4. Prawo do wypoczynku w systemie Unii Europejskiej 61 4. Podsumowanie 65
Rozdział III Rozwój polskich regulacji dotyczących urlopu wypoczynkowego 68
1. Uwagi wprowadzające 68 2. Okres międzywojenny 70 2.1. Stan prawny po odzyskaniu niepodległości 70 2.2. Ustawa o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu 72 3. Okres po II wojnie światowej 83 4. Kodyfikacja prawa pracy 87 4.1. Ogólna charakterystyka 87 4.2. Standardy kodeksowe dotyczące urlopu wypoczynkowego 90 5. Tendencje rozwojowe regulacji urlopowych po 1989 r. 96 6. Podsumowanie 99
Rozdział IV Charakter prawny urlopu wypoczynkowego 102
1. Uwagi wprowadzające 102 2. Urlop wypoczynkowy w ujęciu teoretycznoprawnym 103 2.1. Teoria darowizny 103 2.2. Teoria prawa doskonałego 105 2.3. Teoria pieczy 106 2.4. Teoria odpłaty 108 2.5. Teoria świadczenia społecznego 111 3. Zasady prawa urlopowego 112 3.1. Zasada cykliczności 114 3.2. Zasada ciągłości 117 3.3. Zasada odpłatności 118 3.4. Zasada wykorzystania urlopu w naturze 119 3.5. Zasada niezbywalności 122 4. Podsumowanie 123
Rozdział V Prawo podmiotowe do urlopu wypoczynkowego 126
1. Uwagi wprowadzające 126 2. Pojęcie i charakter podmiotowego prawa do urlopu wypoczynkowego 128 2.1. Uprawnienia roszczeniowe i nieroszczeniowe 132 2.2. Uprawnienia posiadajątkowe i niemajątkowe 136 2.3. Uprawnienia czynne i zakazowe 138 3. Podsumowanie 140
Rozdział VI Osoby uprawnione do urlopu wypoczynkowego 142
1. Uwagi wprowadzające 142 2. Pracownicy 143 3. Osoby zatrudnione niepracowniczo 150 4. Podsumowanie 159
Rozdział VII Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 163
1. Uwagi wprowadzające 163 2. Staż pracy jako przesłanka nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego 164 3. Nabycie prawa do pierwszego urlopu 167 4. Nabycie prawa do kolejnego urlopu 174 5. Podsumowanie 176
Rozdział VIII rozmiar urlopu wypoczynkowego 178
1. Uwagi wprowadzające 178 2. Czynniki decydujące o rozmiarze urlopu wypoczynkowego 179 2.1. Staż pracy 179 2.2. Wymiar czasu pracy 185 3. Urlop proporcjonalny 187 4. Urlop uzupełniający 193 5. Rozszerzony wymiar urlopu wypoczynkowego 194 6. Podsumowanie 198
Rozdział IX Udzielenie urlopu wypoczynkowego 202
1. Uwagi wprowadzające 202 2. Zagadnienia terminologiczne 205 3. Planowanie urlopów 210 4. Przesunięcie urlopu 222 5. Udzielenie urlopu na żądanie 226 6. Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia 232 7. Udzielenie urlopu pracownikowi tymczasowemu 236 8. Podsumowanie 240
Rozdział X Sytuacja prawna pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego 247
1. Uwagi wprowadzające 247 2. Świadczenia pieniężne na rzecz pracownika 248 2.1. Wynagrodzenie urlopowe 248 2.2. Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego 258 3. Stabilizacja stosunku pracy 264 3.1. Zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem 264 3.2. Zakaz dokonania wypowiedzenia zmieniającego 276 4. Odwołanie pracownika z urlopu 278 5. Podsumowanie 285
Wnioski końcowe 291
Bibliografia 301

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.