Menu
Zamknij

prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

E-booki

Opis

Tytuł Prawne instrumenty uniemożliwiania i zwalczania korupcji poprzez kontrolę skarbową Autor Andrzej Melezini Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-5291-8 linia Monografie Rok wydania 2012 liczba stron 336 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów
str. 9

Od autora
str. 15

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Uwagi wprowadzające
str. 25

1. Zjawisko korupcji
str. 25

1.1. Definicja korupcji
str. 25

1.2. Działania antykorupcyjne
str. 33

1.3. Zagrożenia korupcją w Polsce w świetle badań statystycznych
str. 40

2. Kryminalizacja urzędniczych przestępstw korupcyjnych
str. 43

2.1. Katalog osób odpowiedzialnych za popełnianie urzędniczych przestępstw korupcyjnych
str. 43

2.2. Łapownictwo bierne
str. 45

2.3. Łapownictwo czynne
str. 50

2.4. Płatna protekcja
str. 52

2.5. Nadużycie funkcji publicznej
str. 55

3. Międzynarodowe standardy w zakresie zwalczania urzędniczych przestępstw korupcyjnych
str. 58

3.1. Zagrożenie przestępczością korupcyjną w ujęciu międzynarodowym
str. 58

3.2. Działalność instytucji prawa międzynarodowego w zakresie zwalczania korupcji
str. 59

3.3. Podręcznik OECD dla inspektorów podatkowych w zakresie powiększania świadomości na temat korupcji
str. 66

4. Dualizm kompetencji kontroli skarbowej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym do walki z korupcją
str. 73

5. Organizacja kontroli skarbowej jako podmiotu do walki z korupcją
str. 80

5.1. Cel i zakres działania kontroli skarbowej
str. 80

5.2. System organów kontroli skarbowej
str. 86

5.3. Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej
str. 92

Rozdział II
Bezpośrednie instrumenty prawne wykorzystywane w celu ujawniania i uniemożliwiania korupcji poprzez wywiad skarbowy
str. 96

1. Wywiad skarbowy - podstawy prawne funkcjonowania i zakres przedmiotowy działania
str. 96

1.1. Zakres uprawnień wywiadu skarbowego
str. 96

1.2. Współdziałanie z innymi instytucjami
str. 99

1.3. Przekazywanie danych
str. 104

2. Wykrywanie przestępstw korupcyjnych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych
str. 106

2.1. Zainicjowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
str. 106

2.2. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom
str. 108

2.3. Dostawa niejawnie nadzorowana
str. 112

3. Wykrywanie przestępstw korupcyjnych w ramach kontroli operacyjnej
str. 116

3.1. Uprawnienie do wszczęcia kontroli operacyjnej
str. 116

3.2. Zarządzenie kontroli operacyjnej
str. 120

3.3. Zakres czasowy trwania kontroli operacyjnej
str. 122

3.4. Procedura dokumentowania kontroli operacyjnej
str. 124

4. Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych w celu wykrywania przestępstw korupcyjnych
str. 126

4.1. Zakres uprawnień pracowników wywiadu skarbowego do pozyskiwania informacji telekomunikacyjnych
str. 126

4.2. Procedura pozyskiwania danych
str. 131

4.3. Wątpliwości co do konstytucyjności trybu pozyskiwania informacji telekomunikacyjnych
str. 134

5. Stosowanie materiału dowodowego pozyskanego poprzez wywiad skarbowy
str. 136

5.1. Legalność używania materiału dowodowego pozyskanego przez wywiad skarbowy
str. 136

5.2. Wartość dowodowa ustaleń operacyjnych
str. 140

5.3. Stanowisko sądów powszechnych w sprawie użytkowania dowodów pozyskanych przez instytucje wywiadowcze
str. 143

Rozdział III
Pośrednie instrumenty prawne służące ujawnianiu korupcji poprzez organy kontroli skarbowej
str. 147

1. Uprawnienia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej do ujawniania przestępstw korupcyjnych
str. 147

1.1. Prowadzenie postępowań kontrolnych
str. 147

1.2. Ochrona prawna przewidziana dla inspektorów i pracowników organów kontroli skarbowej
str. 152

1.3. Inspektor kontroli skarbowej jako finansowy organ innowacyjnania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych
str. 155

1.4. Tryb postępowania w sytuacji ujawnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego
str. 163

2. Dostęp do informacji o podatnikach, płatnikach i inkasentach
str. 165

2.1. Wprowadzenie
str. 165

2.2. Pozyskiwanie oraz współpraca z instytucjami państwowymi
str. 166

3. Obowiązywanie tajemnicy skarbowej w kontekście ujawniania korupcji
str. 170

3.1. Definicja tajemnicy skarbowej
str. 170

3.2. Wyłączenie spod tajemnicy skarbowej
str. 174

3.3. Zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej
str. 175

4. Kontrola oświadczeń majątkowych
str. 176

4.1. Przedmiot oświadczeń majątkowych
str. 176

4.2. Właściwość podmiotowa organów kontroli skarbowej do przeprowadzenia kontroli oświadczeń majątkowych
str. 179

4.3. Oświadczenia posiadajątkowe urzędników służby cywilnej
str. 182

4.4. Kontrola oświadczeń posiadajątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej
str. 186

4.5. Procedura kontroli oświadczeń majątkowych
str. 187

4.6. Zakończenie kontroli oświadczeń posiadajątkowych
str. 191

5. Kontrola nieujawnionych źródeł przychodów
str. 193

Rozdział IV
Instrumenty prawne przyczyniające się do zwalczania korupcji wewnątrz kontroli skarbowej
str. 198

1. Problematyka korupcji w środku administracji skarbowej
str. 198

2. Kodeks etyki służby cywilnej jako instrument walki z korupcją
str. 206

2.1. Infrastruktura etyczna
str. 206

2.2. Wprowadzenie kodeksu etyki służby cywilnej
str. 207

3. Instrumenty prawne służące zwalczaniu korupcji wewnątrz kontroli skarbowej
str. 214

3.1. Wprowadzenie
str. 214

3.2. Kontrola resortowa
str. 215

3.3. Kontrola wewnętrzna
str. 224

3.4. Audyt wewnętrzny
str. 229

3.5. Kontrola zarządcza
str. 230

4. Profilaktyka antykorupcyjna
str. 232

Rozdział V
Ujawnianie przestępstw korupcyjnych i zapobieganie im przez kontrolę skarbową w świetle przeprowadzonych badań empirycznych
str. 234

1. Uwagi metodologiczne
str. 234

2. Wyniki przeprowadzonych badań w urzędach kontroli skarbowej
str. 236

3. Wyniki przeprowadzonych badań w Ministerstwie Finansów
str. 291

4. Interpretacja i ocena wyników zrealizowanych badań
str. 297

Wnioski końcowe
str. 305

Bibliografia
str. 315

Źródła prawa
str. 323

Inne źródła
str. 327

Wykaz orzecznictwa
str. 331

Wykaz tabel i wykresów
str. 333

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.