Menu
Zamknij

prawa i obowiązki seksualne małżonków. studium prawne nad normą i patologią zachowań

E-booki

Opis

Tytuł Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań Autor Radosław Krajewski Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-2857-9 Rok wydania 2009 liczba stron 408 Format pdf Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Prawa i obowiązki seksualne małżonków w perspektywie prawnohistorycznej
str. 29

1. Kontakty seksualne małżonków u ludów pierwotnych i w starożytności
str. 29
1.1. Prawo prymitywne wobec pożycia seksualnego małżonków
str. 29
1.2. Małżeńska więź seksualna w prawie starożytnego Wschodu
str. 31
1.3. Prawa i obowiązki seksualne małżonków według ustawodawstwa starożytnej Grecji
str. 45
1.4. Prawo starożytnego Rzymu wobec pożycia seksualnego małżonków
str. 49
1.5. Małżeńskie kontakty seksualne według prawa germańskiego
str. 59
1.6. Wpływ chrześcijaństwa na podejście do więzi seksualnej małżonków
str. 61
2. Ustawodawstwa wieków średnich wobec praw i obowiązków seksualnych małżonków
str. 64
2.1. Małżeńskie kontakty seksualne w początkach polskiej państwowości
str. 64
2.2. Wpływ średniowiecznego prawa kanonicznego na traktowanie kontaktów seksualnych w małżeństwie
str. 70
2.3. Pożycie seksualne małżonków według prawa późnego przeciętniewiecza
str. 75
3. Kontakty seksualne małżonków w świetle nowożytnych źródeł prawa
str. 87
3.1. Ustawodawstwa początków czasów nowożytnych wobec małżeńskiej więzi seksualnej
str. 87
3.2. Prawa i obowiązki seksualne małżonków w późniejszym prawie nowożytnym
str. 94
4. Prawo obowiązujące na ziemiach polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości wobec więzi seksualnej małżonków
str. 116
4.1. Małżeńskie kontakty seksualne w świetle ustawodawstw państw zaborczych
str. 116
4.2. Prawa i obowiązki seksualne małżonków według prawa okresu międzywojennego
str. 129

Rozdział II
Zachowania seksualne małżonków w świetle aktualnych przepisów prawa
str. 137

1. Pojęcie obowiązku pożycia seksualnego małżonków
str. 137
2. Obowiązek pożycia seksualnego małżonków z perspektywy prawnorodzinnej
str. 141
2.1. Konotacje seksualne przeszkód małżeńskich
str. 141
2.2. Istota i zakres kontaktów seksualnych pomiędzy małżonkami
str. 163
2.3. Prokreacja, antykoncepcja i sterylizacja a pożycie seksualne w małżeństwie
str. 172
2.4. Implikacje prawne niepodjęcia poprzez małżonków pożycia seksualnego
str. 185
2.5. Okoliczności usprawiedliwiające niewykonywanie poprzez małżonków obowiązku pożycia seksualnego
str. 190
2.6. Choroby weneryczne i wirus HIV a stosunki seksualne małżonków
str. 203
2.7. Małżeństwa transseksualistów
str. 210
2.8. Impotencja jako szczególna okoliczność dotycząca kontaktów seksualnych małżonków
str. 220
2.9. Rozstrzyganie nieporozumień pomiędzy małżonkami na tle pożycia seksualnego i następstwa prawne niewypełniania obowiązków w tym zakresie
str. 226
3. Prawnokarne aspekty zachowań seksualnych małżonków
str. 233
3.1. Zgwałcenie w małżeństwie
str. 233
3.2. Seksualne zastosowanie bezradności lub niepoczytalności małżonka
str. 257
3.3. Narażenie małżonka na zarażenie wirusem HIV albo inną chorobą weneryczną w następstwie kontaktów seksualnych
str. 262
3.4. Zniszczenie ciała albo spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka poczętego w związku z pożyciem seksualnym małżonków
str. 272
3.5. Nietypowe zachowania seksualne małżonków i pożycie dokonywane przez nich w unikatowych okolicznościach
str. 277
3.6. Zabójstwo na tle odmowy współżycia seksualnego między małżonkami i nieporozumień w tym zakresie
str. 285

Rozdział III
Wierność małżeńska w ujęciu obowiązujących przepisów prawa
str. 291

1. Pojęcie obowiązku wierności małżeńskiej
str. 291
2. Obowiązek wierności małżeńskiej w aspekcie prawnorodzinnym
str. 298
2.1. Istota i charakter obowiązku wierności małżeńskiej
str. 298
2.2. Zakres prawnego zakazu cudzołóstwa
str. 308
2.3. Wierność małżeńska a wspomagana prokreacja
str. 328
2.4. Rozstrzyganie nieporozumień pomiędzy małżonkami w związku z obowiązkiem wierności i następstwa prawne jej niedochowania
str. 333
3. Prawnokarne traktowanie cudzołóstwa
str. 352
3.1. Kryminalizacja cudzołóstwa
str. 352
3.2. Dekryminalizacja zdrady małżeńskiej i jej uzasadnienie
str. 361
3.3. Zabójstwo, zniszczenie ciała i inne zachowania w związku z niewiernością małżeńską
str. 368

Zakończenie
str. 379

Bibliografia
str. 387

1. Źródła prawa
str. 387
2. Encyklopedie i słowniki
str. 388
3. Publikacje zwarte
str. 389
4. Artykuły i glosy
str. 399
5. Orzeczenia
str. 404
6. Strony internetowe
str. 406

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.