Menu
Zamknij

networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

E-booki

Opis

Tytuł Networking akademicki jako czynnik wydajności pracowników naukowych Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-302-5 Rok wydania 2016 Katowice liczba stron 201 Format pdf Spis treści Wprowadzenie (Maciej Mitręga) 9
Rozdział 1
Networking i efektywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze 15
1.1. Networking akademicki – pojęcie, stan wiedzy i pomiar (Maciej Mitręga) 15
1.1.1. Pojęcie, skala i wielowymiarowość networkingu akademickiego 17
1.1.2. Związek pomiędzy networkingiem a efektywnością akademicką 22
1.1.3. Podsumowanie i wnioski 25
1.1.4. Literatura do rozdziału 26
1.2. Pojęcie i pomiar efektywności pracownika naukowego (Olgierd Witczak) 29
1.2.1. Pojęcie wydajności 30
1.2.2. Systemowe uwarunkowania efektywności pracownika nauki w Polsce 35
1.2.3. Problemy w pomiarze produktywności pracownika nauki 41
1.2.4. Podsumowanie 48
1.2.5. Literatura do rozdziału 49
Rozdział 2
Wielorakość perspektyw wobec uwarunkowań networkingu akademickiego 54
2.1. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie psychologicznej (Aleksandra Sarna) 54
2.1.1. Motywacja 54
2.1.2. Umiejscowienie poczucia kontroli 56
2.1.3. Osobowość 58
2.1.4. Rezyliencja 60
2.1.5. Czynniki zewnętrzne 61
2.1.6. Podsumowanie 62
2.1.7. Literatura do rozdziału 63
2.2. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie socjologicznej (Małgorzata Suchacka) 65
2.2.1. Wielowymiarowy charakter socjologicznego ujęcia networkingu akademickiego 66
2.2.1.1. Pojęcia bazowe: kapitał ludzki i społeczny a networking akademicki 66
2.2.1.2. Koncepcje learning regions i learning organizations a networking akademicki 71
2.2.1.3. Networking akademicki a społeczeństwo sieciowe − siła słabych więzi i stopnie współpracy 74
2.2.1.4. Paradygmat interakcjonizmu symbolicznego − szczególny charakter więzi naukowych 78
2.2.2. Podsumowanie − implikacje teoretyczne i możliwe dalsze kierunki badań 80
2.2.3. Literatura do rozdziału 81
2.3. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie kulturowej (Anna Ligia Wieczorek) 84
2.3.1. Rola kultury i języka w rozwoju jednostki 85
2.3.2. Klasyfikacja kultury według Geerta Hofstede 86
2.3.2.1. Dystans władzy 86
2.3.2.2. Indywidualizm/kolektywizm 87
2.3.2.3. Męskość/kobiecość 87
2.3.2.4. Unikanie niepewności 88
2.3.2.5. Orientacja długofalowa/krótkookresowa 89
2.3.3. Rola znajomości języka angielskiego w networkingu pracowników naukowych 90
2.3.4. Cechy „polskiej kultury akademickiej" a networking 91
2.3.5. Podsumowanie 93
2.3.6. Literatura do rozdziału 93
Rozdział 3
zarys zarządzania zasobami ludzkimi w networkingu akademickim (Janusz Strużyna) 96
3.1. Sieć jako specyficzny obiekt zarządzania zasobami ludzkimi 99
3.2. Odwzorowanie networkingu a zarządzanie zasobami ludzkimi 102
3.3. Podejścia do sieciowej organizacji akademickiej z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi 107
3.4. W kierunku zasad ramowych zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji akademickiej 114
3.5. Podsumowanie 116
3.6. Literatura do rozdziału 118
Rozdział 4
Networking jako czynnik sukcesu naukowca w świetle wyników badań jakościowych (Anna Ligia Wieczorek) 121
4.1. Opis badań i charakterystyka respondentów 123
4.1.1. Szczegółowa charakterystyka respondentów 124
4.2. Współpraca akademicka i jej uwarunkowania 127
4.2.1. Znaczność networkingu akademickiego w karierze naukowca 127
4.2.2. Czynniki wspomagające i utrudniające współpracę 129
4.2.3. Doświadczenia respondentów związane z networkingiem akademickim 130
4.2.4. Czynniki wspomagające budowanie korzystnej atmosfery w zespole 131
4.2.5. Współpraca pozaakademicka jako czynnik wpływający na efektywność 133
4.2.6. Znajomość języka angielskiego jako czynnik wpływający na zdolności networkingowe naukowca 134
4.2.7. Wpływ różnic kulturowych na networking akademicki 135
4.3. Dynamiczne aspekty budowania sieci akademickiej 136
4.3.1. Nawiązywanie współpracy 136
4.3.2. Użytkowanie potencjału relacji 138
4.3.3. Pogarszanie się i rozpad relacji 139
4.4. Wyniki badań jakościowych – próba syntezy 141
4.5. Literatura do rozdziału 144
Rozdział 5
Networking i produktywność naukowa w świetle wyników badań ilościowych (Maciej Mitręga) 146
5.1. Charakterystyka procedury badawczej i modelu pomiarowego 146
5.2. Efektywność naukowa pracowników uczelni 153
5.3. Networking, właściwości badaczy i pozostałe uwarunkowania pracy naukowej 158
5.4. Współzależności pomiędzy analizowanymi czynnikami pracy akademickiej 166
5.5. Podsumowanie 175
5.6. Literatura do rozdziału 176
Podsumowanie i wnioski (Maciej Mitręga) 179
Aneks. Innowacyjne media jako kanał networkingu akademickiego (Justyna Laskowska-Witek) 187

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach ue
od 12 35

1 oferta

wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach ue

 • ISBN 9788378752776 
 • Ilość stron 134 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów azji południowej
od 15 20

1 oferta

systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów azji południowej

 • ISBN 9788378755654 
 • Ilość stron 166 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
E-booki, kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych
od 20 90

1 oferta

kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych

 • ISBN 9788378755739 
 • Ilość stron 212 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
E-booki, metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
od 22 33

1 oferta

metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

 • ISBN 9788372467751 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
E-booki, ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej
od 20 90

1 oferta

ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej

 • ISBN 9788372467393 
 • Ilość stron 215 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
E-booki, logistics and supply chain management in polish, russian and ukrainian research
od 16 15

1 oferta

logistics and supply chain management in polish, russian and ukrainian research

 • ISBN 9788372467447 
 • Ilość stron 171 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
E-booki, kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów
od 18 05

1 oferta

kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów

 • ISBN 9788378754190 
 • Ilość stron 195 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.