Menu
Zamknij

nanotechnologia w praktyce. rozdział 6

E-booki

Opis

Tytuł Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 6 Podtytuł olśniewające nanostruktury ZnO Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-19022-4 kolekcja Minibook Rok wydania 2016 Warszawa Wydanie 1 Format epub, mobi Spis treści 1. TLENEK GRAFENU I REDUKOWANY TLENEK GRAFENUIzabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska 9 1.1. Wstęp 9 1.2. Otrzymywanie redukowanego tlenku grafenu 12 1.3. Badanie właściwości tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu 14 1.3.1. Atrybuty chemiczne i elektryczne tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu 14 1.3.2. Badanie właściwości tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu przy użyciu metod spektroskopowych 21 1.3.3. Obrazowanie przy użyciu metod mikroskopowych 29 2. NANOCZĄSTKI srebrnE. OTRZYMYWANIE I cechyKamila Żelechowska, Izabela Kondratowicz 33 2.1. Wstęp 33 2.2. Wybrane metody otrzymywania nanocząstek srebrnych 35 2.3. Wybrane cechy koloidów złota i srebra 39 2.3.1. Zjawisko Tyndalla 39 2.3.2. Spektroskopia UV-Vis. Powierzchniowy rezonans plazmonowy 40 2.4. Synteza i badanie parametry nanocząstek metalicznych 41 2.4.1. Otrzymywanie i cechy koloidów złota 41 2.4.2. Otrzymywanie nanocząstek złota na podłożu stałym 47 2.4.3. Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą odwróconych miceli 49 2.4.4. Otrzymywanie nanocząstek srebra tzw. Zieloną metodą 53 3. OTRZYMYWANIE NANOKRZEMIONKI (SiO2) METODĄ ZOL-ŻELIzabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska 57 3.1. Wstęp 57 3.2. Synteza krzemionki metodą zol-żel 64 4. KROPKI KWANTOWE. SYNTEZA I parametry OPTYCZNE NANOKRYSZTAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCHMarcin Karbarz, Kamila Żelechowska 67 4.1. Wstęp 67 4.2. Synteza kropek kwantowych 70 4.2.1. Synteza nanokryształów siarczku kadmu 70 4.2.2. Synteza nanokryształów selenku kadmu 72 4.3. Badanie właściwości otrzymanych kropek kwantowych 73 5. FOTOKATALITYCZNE parametry TiO2Kamila Żelechowska, Maciej Klein 77 5.1. Wstęp 77 5.2. Fotokatalityczne likwidowanie barwników z wody 80 5.3. Ogniwa barwnikowe 84 5.3.1. Wstęp 84 5.3.2. Wykonanie barwnikowego ogniwa słonecznego 87 5.3.3. Testowanie ogniwa 96 6. OszałamiaJĄCE NANOSTRUKTURY ZnOKamila Żelechowska 98 6.1. Wstęp 98 6.2. Otrzymywanie nanostruktur ZnO 99 6.3. Otrzymywanie mikrokwiatów ZnO metodą mikrofalową 102 6.4. Wpływ rozmiaru na parametry optyczne nanocząstek ZnO 105 6.5. Bezpieczne opalanie się a nano-ZnO 109 6.5.1. Demonstracja zdolności ZnO do blokowania promieniowania UV 112 7. OTRZYMYWANIE I cechy NANOCZĄSTEK MAGNETYCZNYCHIzabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska 116 7.1. Wstęp 116 7.2. Metoda sucha – otrzymywanie maghemitu 122 7.3. Metoda mokra (w fazie wodnej) – otrzymywanie magnetytu 124 7.4. Metoda współstrącania w wysokiej temperaturze – otrzymywanie ferrytowych nanocząstek niklowo-cynkowych (Ni0,5Zn0,5Fe2O4) 126 7.5. Struktury rdzeń–warstwa z żelem krzemionkowym 129 7.6. Nanocząstki magnetyczne modyfikowane cyklodekstryną w oczyszczaniu ścieków 131 7.6.1. Modyfikacja nanocząstek magnetycznych β-cyklodekstryną 132 7.6.2. Badanie zdolności sorpcyjnej funkcjonalizowanych nanocząstek maghemitu 134 7.7. Ferrociecz 136 7.7.1. Separacja magnetyczna z wykorzystaniem ferrocieczy 138 8. NANORURKI WĘGLOWEKamila Żelechowska 140 8.1. Wstęp 140 8.2. Nanorurki węglowe w bioogniwach paliwowych 143 8.3. Bioogniowo paliwowe z elektrodami z nanorurek 146 9. CHEMIA POWIERZCHNIKamila Żelechowska, Jolanta Szczygelska-Tao 149 9.1. Wstęp 149 9.2. Modyfikacja powierzchni. 150 9.3. Chromatografia i wzorce chemiczne 156 9.4. Modyfikacja powierzchni metalu 158 9.5. Lipofilizacja powierzchni 160 9.5.1. Lipofilizacja żelu krzemionkowego 160 9.5.2. Lipofilizacja szkła albo włókniny szklanej 161 9.5.3. Otrzymywanie i badanie właściwości hydrofobowej bawełny 163 9.5.4. Otrzymywanie tworzyw szorstkich 167 9.6. Modyfikacja powierzchni żelu krzemionkowego w celu generowania wzorcowych mieszanin gazowych 168 9.6.1. Niklowanie autokatalityczne 169 9.6.2. Kolorowe warstwy na metalach 171 10. STRUKTURY SUPRAMOLEKULARNERadosław Pomećko, Kamila Żelechowska, Izabela Kondratowicz 175 10.1. Wstęp 175 10.2. Typy odziaływań w układach supramolekularnych 176 10.2.1. Oddziaływania jon–jon, a także jon–dipol 177 10.2.2. Wiązanie wodorowe 179 10.2.3. Oddziaływanie typu π–π. 181 10.2.4. Oddziaływanie van der Waalsa i hydrofobowe 182 10.3. Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad Pearsona 183 10.4. Solidność układów supramolekularnych, efekt chelatowy i makrocykliczny w tworzeniu kompleksów 185 10.5. Strategia syntezy związków makrocyklicznych 188 10.5.1. Metoda pokaźnych rozcieńczeń 188 10.5.2. Efekt templatowy (matrycowy) 190 10.6. Układy rodzaju „gość–gospodarz" 193 10.7. Synteza i cechy eterów koronowych 201 10.7.1. Synteza templatowa 18-korony-6 201 10.7.2. Potwierdzenie cechy kompleksujących eteru 18-korona-6 przy użyciu chromatografii TLC 202 10.7.3. Purpurowy benzen 203 10.8. Otrzymywanie klatratów mocznika i tiomocznika 204 11. OTRZYMYWANIE NANOSTRUKTUR NA DRODZE SAMOORGANIZACJIIzabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska, Radosław Pomećko 207 11.1. Wstęp 207 11.2. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji 211 11.2.1. Warianty i cechy związków powierzchniowo czynnych 211 11.3. Rurki z siarczku kadmu 219 11.4. Uporządkowana mezoporowata krzemionka 221 11.4.1. Otrzymywanie mezoporowatej krzemionki MCM-41 224 11.4.2. Likwidowanie twardości wody przy pomocy mezoporowatej krzemionki MCM-41 228 11.5. Hydrożele z redukowanego tlenku grafenu templatowane krzemionką 230 11.5.1. Otrzymywanie hydrożeli z rGO templatowanych krzemionką 234 11.6. Porowate materiały metaloorganiczne 238 11.7. Otrzymywanie porowatych struktur z γ-cyklodekstryny i jonów metali alkalicznych 241 12. ZWIĄZKI praktycznE: DENDRYMERY, ROTAKSANY, HYDROŻELE (KAPSUŁY MOLEKULARNE)Radosław Pomećko, Kamila Żelechowska) 247 12.1. Dendrymery 247 12.2. Rotaksany i katenany 253 12.3. Hydrożele 257 12.4. Badanie cechy sieci hydrożelowej 261

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, spektroskopia oscylacyjna
od 75 05

1 oferta

spektroskopia oscylacyjna

 • ISBN 9788301188450 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 300 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, Dachy
od 60 80

1 oferta

Dachy

 • ISBN 9788301187675 
 • Autor Dariusz Bajno 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 260 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, Polsko-angielski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką
od 35 59

2 oferty

Polsko-angielski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką

 • ISBN 9788301185954 
 • Autor Hanna Jezierska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 162 
 • Rok wydania 2018 
 • Tematyka nauka, technika, informatyka, przyrodnicze 
Porównaj
E-booki, Angielsko-polski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką
od 28 34

3 oferty

Angielsko-polski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką

 • ISBN 9788301185541 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2017 
 • Tematyka nauka, technika, informatyka, przyrodnicze 
Porównaj
E-booki, analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
od 65 55

1 oferta

analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788301175177 
 • Autor Paweł Mielcarz, Paweł Paszczyk 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 210 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
E-booki, O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm
od 84 55

1 oferta

O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm

 • ISBN 9788301222567 
 • Autor Lesław Hostyński 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Tematyka humanistyczne, nauka, technika, informatyka 
Porównaj
E-booki, historia technik budowlanych. fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia
od 70 30

1 oferta

historia technik budowlanych. fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia

 • ISBN 9788301212193 
 • Autor Jan Tajchman,Andrzej Jurecki 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj
E-booki, paradoksy isaiaha berlina. berlinowska interpretacja oświecenia i kontroświecenia
od 56 05

1 oferta

paradoksy isaiaha berlina. berlinowska interpretacja oświecenia i kontroświecenia

 • ISBN 9788301216863 
 • Autor Michał Wendland 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj
E-booki, family office. teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym
od 65 55

1 oferta

family office. teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

 • ISBN 9788301215859 
 • Autor Tomasz Sosnowski,Artur Sajnóg,Małgorzata Janicka 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.