Menu
Zamknij

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym - Danuta Czelakowska od 19 01

E-booki

Opis

Tytuł Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Autor Danuta Czelakowska Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-7850-296-8 Rok wydania 2013 Kraków ilość stron 330 Format pdf, epub Spis treści Wstęp1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka

1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania

1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej

1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego

1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej

1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym2.1. Podział metod nauki czytania i pisania

2.2. Syntetyczne metody nauki czytania

2.3. Metody alfabetyczne

2.4. Metody fonetyczne

2.5. Metody sylabowe

2.6. Metody analityczne – ich wady i atuty

2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych

2.8. Metody globalne

2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania

2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana

2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori

2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta

2.9.4. Naturalna nauka języka

2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci3. Proces nauki czytania3.1. Psychofizjologiczne podstawy cyklu czytania i pisania

3.2. Istota nauki czytania

3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania

3.4. Kształtowanie umiejętności czytania

3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania

3.4.2. Treści programowe

3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania

3.6. Etapy pracy w trakcie wprowadzania nowej litery

3.7. Doskonalenie umiejętności czytania

3.7.1. Cechy prawidłowego czytania

3.7.2. Podstawowe formy czytania

3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem4. Cykl pisania4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania

4.2. Nauka poprawnego pisania

4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery

4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu

4.4. Błędy graficzne w piśmie

4.5. Trudności w nauce czytania i pisania5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania

5.2. Cykl wielostronnego poznania a metody kształcenia wydajności językowej

5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy

5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi

5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych

5.5.1. Opowiadanie

5.5.2. Opis

5.5.3. Sprawozdanie

5.5.4. List i inne pisma użytkowe

5.6. Ćwiczenia kompozycyjne

5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych6. Praca z tekstem literackim6.1. Cele opracowywania utworów

6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury

6.3. Opracowywanie utworów literackich

6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem

6.3.2. Plastikowe ćwiczenia oparte na utworach literackich

6.4. Inne sposoby zastosowania treści tekstów literackich

6.5. Opracowywanie utworów poetyckich

6.6. Praca z lekturą7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej7.1. Cele kształcenia języka uczniów

7.2. Treści nauczania

7.3. Metody i organizacja materiału językowego

7.4. Konstruowanie zdań złożonych8. Nauczanie ortografii i interpunkcji8.1. Cele i zadania nauczania ortografii

8.2. Wybór i zakres treści ortograficznych

8.3. Zasady nauczania ortografii

8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego

8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej

9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego

9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego

9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci

10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych

10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego

10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych

11.2. Warianty technik dramowych

11.3. Przykłady dramatyzacjiBibliografia

Aneks

Przykład lekcji wprowadzającej nową literę

Przykład lekcji z tekstem literackim

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.