Menu
Zamknij

metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu

E-booki

Opis

Każde działanie technologiczne, organizatorskie i menedżerskie powstaje z myślą o określonym praktycznym zastosowaniu. Zamierzeniem jest osiągnięcie rezultatów spełniających kryteria pragmatyczne oraz produktywności i skuteczności. Adresat rozwiązania wyjątkowo często ma ambicję, żeby to, co otrzyma, było niepospolite, inne aniżeli znane mu podobne rozwiązania. I to oczekiwanie nie musi mieć racjonalnych podstaw, bywa, iż jest ambicją czystą. Z kolei autor rozwiązania niejednokrotnie ma podobną ambicję, nie chce powielać pomysłów już znanych, szuka satysfakcji zawodowej. Obie postawy są silniejsze niżeli racjonalność gospodarcza. Są motorem postaw twórczych. Z drugiej strony ambicje twórcze w miarę praktykowania zawodu zostają przytłumione rutyną. Naturalnie progresywni są ludzie młodzi? z wiekiem zdolność ta maleje. Ale nie musi to być proces nieodwracalny niczym starzenie się fizyczne. Kreatywność może być zachowana przez całą karierę zawodową. Książka wspiera tego typu podejście do życia zawodowego inżyniera, organizatora i menedżera, jako zawodów polegających na twórczym rozwiązywaniu bieżących problemów. Zachowania ich mogą być skuteczne na poziomie rutyny, lecz i głęboko odkrywcze, niekonwencjonalne. Raz trudne i budzące podziw harmonią współdziałania ogromnej liczby części jak statek kosmiczny. Innym razem imponujące surową prostotą funkcjonalności jak wynalazek koła. Dla ludzi zafascynowanych techniką jako wyrafinowanym użytecznym zastosowaniem wiedzy naukowej dzieło techniczne jest jednakowo wielkim dziełem sztuki jak obiekty, które oglądamy w muzeach i na wystawach artystycznych, a konstruktor/wynalazca kreatorem równym malarzom czy pisarzom. Chcieliśmy również przekazać tę ważną myśl, że twórczy może być każdy z nas w swej aktywności zawodowej i iż istnieje rozległy katalog metod pobudzania kreatywności, które można dobierać do różnych warunków – pracy indywidualnej lub zespołowej, projektowej lub wdrożeniowej, technicznej lub organizatorskiej.
Tytuł Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu Autorzy Iwona Głażewska, Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Anna Krupa, Justyna Smagowicz, Ewa Stanisławiak, Józef Szopiński, Tomasz Szopiński Język polski Wydawnictwo Edu-Libri ISBN 978-83-63804-04-6 Rok wydania 2013 Kraków-Warszawa Wydanie 1 ilość stron 272 Format epub, pdf, mobi Spis treści Wstęp
1. Psychologiczne podstawy kreatywności (Józef Szopiński)
1.1. Dzieje pojęcia "twórczość"
1.2. Definicja twórczości
1.3. Twórczość i odtwórczość
1.4. Czynniki blokujące twórczość
1.5. Osobowościowe determinanty kreatywności
1.6. Badania autora nad kreatywnością
2. Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych (Ewa Stanisławiak)
2.1. Bycie twórcą: osobowość czy postawa?
2.2. Osobowościowe predyktory postaw twórczych
2.3. Poznawcze predyktory postaw twórczych
2.4. Edukacja w kierunku postaw twórczych
2.4.1. Wyzwania i rzeczywistość
2.4.2. Perspektywa psychologiczna
2.4.3. Metodyka kształcenia ku twórczości
2.4.4. Zastosowania
2.4.5. Osoby dorosłe w szkole twórczości
2.5. Pięć ścieżek wspierania postaw twórczych
2.5.1. Ścieżka emocjonalna
2.5.2. Ścieżka motywacyjna
2.5.3. Ścieżka zdolności i Ścieżka umiejętności
2.5.4. Ścieżka wolności
2.6. Krótka refleksja na zakończenie
3. Przykład psychologicznego modelu pracy zespołowej (Józef Szopiński)
3.1. Model TZI
3.2. Stosowanie „Żywego uczenia"
3.3. Podsumowanie
4. Kreatywność i jej znaczenie w biznesie (Tomasz Szopiński)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wpływ kultury organizacyjnej na kreatywność w biznesie
4.3. Wpływ otoczenia pracy na postawy kreatywne
4.4. Trzymanie się procedur a myślenie kreatywne
4.5. Zmiany współczesności a potrzeba kreatywności
4.6. Przejawy kreatywności w zakresie modyfikacji i tworzenia nowych struktur
4.7. Podsumowanie
5. Ogólna charakterystyka metod i technik pobudzania kreatywności (Anna Kosieradzka)
5.1. Problemy występujące w organizacji i zarządzaniu
5.2. Podstawowe podejścia wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów organizacji i zarządzaniu
5.3. Koncepcje, metody i techniki wykorzystywane w upraszczaniu organizacji
5.4. Ogólna charakterystyka metod i technik pobudzania kreatywności
5.4.1. Historyczne korzenie metod i technik pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu
5.4.2. Proces twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
5.5. Podsumowanie
6. Proste metody pobudzania kreatywności (Urszula Kąkol, Anna Krupa, Anna Kosieradzka, Justyna Smagowicz)
6.1. Analiza morfologiczna
6.2. Burza mózgów i jej odmiany
6.3. Myślenie lateralne - metoda 6 kapeluszy
6.4. Mapy myśli (mindmaping)
6.5. Diagram konfliktu i narzędzia logicznego wnioskowania
6.6. Wykres Ishikawy
6.7. 5 × dlaczego
6.8. 5W1H
6.9. Drzewo decyzyjne
6.10. Diagram pokrewieństwa
6.11. Analiza pola sił
7. Złożone metody pobudzania kreatywności (Urszula Kąkol, Justyna Smagowicz)
7.1. Analiza wartości
7.2. Synektyka
7.3. Algorytm wynalazku - TRIZ
8. Metody pobudzania kreatywności w konsultingu i pracy menedżera (Iwona Głażewska)
8.1. Kreatywność a innowacje
8.2. Rola menedżera w budowaniu systemów wsparcia dla kreatywności i innowacji
8.3. Rola podejścia postępowego w budowaniu wartości dla interesariuszy
8.3.1. Zróżnicowane koncepcje rozwoju biznesu
8.3.2. Percepcja wartości przedsiębiorstwa przez poszczególne grupy interesariuszy
8.3.3. Wpływ zmian w podejściu do tworzenia wartości przedsiębiorstwa na rolę menedżerów
8.4. Narzędzia stosowane do poszukiwania źródeł wartości
8.4.1. Mapa strategii według Kaplana i Nortona
8.4.2. Mapa wartości
9. Wykorzystanie metod pobudzania kreatywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów (Anna Kosieradzka)
9.1. Znaczenie zespołowego rozwiązywania problemów we współczesnych organizacjach
9.2. Charakterystyka zespołów rozwiązujących problemy
9.3. Zespołowe rozwiązywanie problemów na gruncie filozofii kaizen
9.3.1. System sugestii jednostkowych
9.3.2. System sugestii zespołowych
9.4. Cykl rozwiązywania problemu przez zespół
9.5. Dokumentowanie i prezentowanie rozwiązanych problemów
9.6. Szkolenie
9.7. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.