Menu
Zamknij

marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym

E-booki

Opis

Poszukiwanie kapitału potrzebnego do finansowania aktywów przedsiębiorstwa to stały element działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Producenta, szczególnie te znajdujące się w początkowej fazie swojego rozwoju, posiadają ograniczony dostęp do zasobów finansowych, a zapewnienie przystępności kapitału jest niejednokrotnie czynnikiem determinującym możliwość i tempo ich rozwoju. Wprawdzie współczesny rynek pieniądza i kapitału cechuje się rozmaitością instrumentów finansowych, jednak w praktyce okazuje się, iż każdy finansujący (kredytodawca, inwestor, nabywca obligacji itp.) ma swoje oczekiwania, którym nieprzystępno sprostać.

U podstaw pracy legło założenie, że analogicznie jak na rynku konsumpcyjnym, gdzie trudności ze zbytem produkowanych towarów spowodowały rozwój koncepcji marketingu, tak i na rynku finansowym problemy z pozyskaniem kapitału sprzyjać będą rozwojowi marketingu nazwanego tu marketingiem inwestorskim. Jego wykorzystanie w działaniach podejmowanych na rynku kapitałowym ma powiększać szanse na produktywne i skuteczne pozyskiwanie finansowania.

Celem książki jest pokazanie rynku kapitałowego z perspektywy koncepcji marketingu. Przedmiotem badań prezentowanych w opracowaniu jest marketing inwestorski rozumiany jako cykl zarządczy, w ramach którego przedsiębiorstwo dąży do zwiększania swojej wartości przez umiejętne i sprawne pozyskiwanie kapitału oraz budowanie długookresowych prawidłowych relacji z podmiotami i osobami finansującymi jego działalność.


Prof. Nadzw. Dr hab. Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Publikacja jest dziełem oryginalnym, twórczym i wnoszącym nowe wartości do wiedzy naukowej. Można w niej zobaczyć liczne oryginalne elementy wyrażające potrzebę rozwijania wiedzy teoretycznej i użytkowanej, czyli analitycznej i menedżerskiej, dotyczącej marketingu na rynkach finansowych w kontekście współczesnych uwarunkowań. Wiedzę dojrzewającą w warunkach światowego kryzysu finansowego, a zarazem z uwzględnieniem podejścia behawioralnego.

Podjęta problematyka sugeruje, by książkę uznać za publikację interdyscyplinarną. Obszar badań skoncentrowany został na rynku kapitałowym, z tym że Autor operuje w sferze marketingu, bada uwarunkowania popytu i podaży na instrumenty finansowania potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych.

Elementem generującym wartość dodaną dla nauki są badania empiryczne i ich wielki i w zasadzie wyczerpujący opis. Sposób rozwinięcia poszczególnych zagadnień, głębokość i zakres merytoryczny wywodów, wybór informacji faktograficznych posiadają charakter autorski.

Praca poświęcona marketingowi inwestorskiemu inwestorskiemu wnosi wkład w rozwój nowej, samodzielnej dyscypliny naukowej. Z dydaktycznego punktu widzenia książka może być ciekawa dla studentów kierunków ekonomicznych na poziomie magisterskim.

Tytuł Marketing inwestorski jako cykl zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym Autor Robert Bęben Język polski Wydawnictwo Difin ISBN 978-83-7930-017-4 Rok wydania 2013 ilość stron 341 Format epub, mobi Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy działalności marketingowej na rynku kapitałowym

1. Istota i podział rynku finansowego

2. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe w ujęciu marketingowym

3. Ewolucja marketingu w świetle zmian na rynku kapitałowym

4. Pojęcie i charakterystyka marketingu inwestorskiego

5. Strategia STP na rynku kapitałowym

Rozdział 2. Zaspokajanie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych

1. Istota i warunki transakcji wymiany na rynku kapitałowym

2. Zapotrzebowanie na kapitał w świetle potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych i oczekiwań finansujących

3. Stadia finansowania przedsiębiorstwa

4. Charakterystyka potrzeby na kapitał w świetle cyklu życia podmiotu gospodarczego i jego produktów

4.1. Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw w fazie inkubacji

4.2. Finansowanie przedsiębiorstw w okresie ekspansji

4.3. Finansowanie dojrzałych przedsiębiorstw

4.4. Finansowanie przedsiębiorstw w okresie schyłku i restrukturyzacji

Rozdział 3. Czynniki modelujące decyzje inwestorów podejmowane na rynku kapitałowym

1. Teoria podejmowania decyzji w warunkach niepewności

2. Rodzaje heurystyk i błędów poznawczych popełnianych poprzez inwestorów

3. Obecność emocji w zachowaniach inwestorów na rynku kapitałowym w podejściu behawioralnym

4. Identyfikacja potrzeb inwestorów jako uczestników rynku kapitałowego

Rozdział 4. Motywy działania inwestorów w świetle wyników badań

1. Klasy motywów kształtujących działania inwestorów przyjęte w badaniu ankietowym

2. Charakterystyka populacji badania i ograniczenia wnioskowania

3. Ogólna charakterystyka podejścia badawczego

4. Prezentacja założeń, wyników i wniosków z badania

5. Analiza wyników badania wg kryteriów segmentacji rynku

6. Założenia segmentacji post hoc inwestorów z populacji badania

7. Identyfikacja i ocena względnie jednolitych grup inwestorów

Rozdział 5. Praktyczne aspekty budowania relacji z uczestnikami rynku kapitałowego

1. Konsekwencje podmiotowości uczestników transakcji gospodarczych

2. Zalety współpracy z doradcami i pośrednikami

3. Wybrane narzędzia oddziaływania podmiotów gospodarczych na uczestników rynku kapitałowego

Wnioski

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza
od 29 98

2 oferty

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza

 • ISBN 9788379300471 
 • Autor Bogusław Balza 
Porównaj
E-booki, humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań
od 28 43

1 oferta

humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań

 • ISBN 9788379305001 
 • Autor Józef Penc 
 • Wydawnictwo Difin 
 • Ilość stron 328 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
E-booki, sieciocentryczne bezpieczeństwo. wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji
od 27 66

1 oferta

sieciocentryczne bezpieczeństwo. wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji

 • ISBN 9788379302727 
 • Wydawnictwo Difin 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
E-booki, bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. księga poświęcona pamięci profesora kazimierza malaka
od 41 50

1 oferta

bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. księga poświęcona pamięci profesora kazimierza malaka

 • ISBN 9788376415178 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo DIFIN 
 • Ilość stron 418 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
E-booki, Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim
od 53 02

1 oferta

Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim

 • ISBN 9788376418827 
 • Autor Agnieszka Legucka 
 • Ilość stron 529 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
E-booki, dziennikarz i doradca public relations. aspekty etyczne i prawne zawodu
od 33 80

1 oferta

dziennikarz i doradca public relations. aspekty etyczne i prawne zawodu

 • ISBN 9788376416304 
 • Autor Mira Poręba 
Porównaj
E-booki, reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
od 36 88

1 oferta

reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego

 • ISBN 9788376418667 
 • Autor Piotr Tworek 
Porównaj
E-booki, jak z menedżera stać się przywódcą? poradnik dla menedżerów i coachów
od 24 59

1 oferta

jak z menedżera stać się przywódcą? poradnik dla menedżerów i coachów

 • ISBN 9788379305162 
 • Autor Wioletta Małota 
 • Wydawnictwo Difin 
 • Ilość stron 133 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.