Menu
Zamknij

kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji

E-booki

Opis

Tytuł Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji Autor Jan Szczodrowski Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9310-2 linia Monografie Rok wydania 2015 ilość stron 352 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Rynki oligopolistyczne w świetle teorii ekonomii | str. 21
1. Wstęp - definicja oligopolu | str. 21
2. Modele konkurencji idealnej oraz rynku monopolistycznego | str. 28
2.1. Konkurencja idealna | str. 28
2.2. Rynek monopolistyczny | str. 32
3. Właściwości rynku oligopolistycznego | str. 36
3.1. Koncentracja rynku | str. 39
3.2. Symetria przedsiębiorców | str. 42
3.3. Bariery wejścia na rynek | str. 43
3.4. Przejrzystość danych na rynku | str. 44
3.5. Kontakty przedsiębiorców na wielu rynkach | str. 46
3.6. Wyrównawcza siła nabywcza klientów | str. 48
3.7. Zmiany i rozciągliwość cenowa popytu | str. 48
3.8. Charakterystyka towaru | str. 51
4. Modele ekonomiczne opisujące rynki oligopolistyczne | str. 53
4.1. Model Cournota | str. 55
4.2. Model Bertranda | str. 57
4.3. Model Stackelberga | str. 58
4.4. Model załamanej linii popytu | str. 58
4.5. Teoria gier | str. 60
4.6. Strategia dominująca i równowaga Nasha | str. 64
4.7. Dylemat więźnia | str. 66
5. Podsumowanie | str. 69

Rozdział II
Rynki oligopolistyczne w świetle art. 101 ust. 1 TFUE | str. 72
1. Wstęp | str. 72
2. Porozumienie, decyzja związku przedsiębiorców
czy uzgodnione praktyki? | str. 73
2.1. Porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami | str. 74
2.2. Decyzje związków przedsiębiorców | str. 76
2.3. Uzgodnione praktyki | str. 77
3. Uzgodnione praktyki i paralelizm progresywnania | str. 78
3.1. Sprawa barwników anilinowych (Dyestuffs) | str. 79
3.2. Sprawy Suiker Unie i Züchner | str. 84
3.3. Sprawa masy drzewnej (sprawa Woodpulp) | str. 88
3.3.1. Znaczenie wyroku i jego ocena | str. 92
4. Rynki oligopolistyczne a systemy wymiany danych | str. 98
4.1. Warunki gospodarcze panujące na rynku | str. 100
4.2. Wariant wymienianych informacji | str. 105
5. Rynki oligopolistyczne w prawie amerykańskim - sekcja pierwsza Sherman Act | str. 110
6. Pojęcie uzgodnienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów a rynki oligopolistyczne | str. 114
7. Podsumowanie | str. 118

Rozdział III
Rynki oligopolistyczne w świetle art. 102 TFUE | str. 124
1. Wstęp | str. 124
2. Stanowisko Trybunału we wczesnym okresie - rynki oligopolistyczne poza zakresem wykorzystywania art. 102 TFUE | str. 128
3. Zmiana stanowiska Trybunału i rozwój pojęcia zbiorowej pozycji dominującej | str. 131
3.1. Ustawodawstwo państw członkowskich a zbiorowa pozycja dominująca | str. 132
3.2. Akceptacja pojęcia zbiorowej pozycji dominującej | str. 138
3.2.1. Sprawa Societa Italiana Vetro (włoskiego szkła płaskiego) | str. 139
3.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 139
3.2.1.2. Znaczenie wyroku w sprawie Societa Italiana Vetro i jego ocena | str. 143
3.2.2. Sprawa Compagnie Maritime Belge | str. 145
3.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 145
3.2.2.2. Znaczenie wyroku w sprawie Compagnie Maritime Belge i jego ocena | str. 149
3.2.3. Sprawa TACA | str. 158
3.2.4. Sprawa Laurent Piau | str. 162
3.2.4.1. Uwagi ogólne | str. 162
3.2.4.2. Znaczenie wyroku w sprawie Laurent Piau i jego ocena | str. 166
3.2.5. Sprawa EFIM | str. 170
4. Rynki oligopolistyczne w prawie amerykańskim - sekcja druga Sherman Act | str. 172
5. Zbiorowa pozycja dominująca w świetle u.o.k.k. | str. 175
6. Podsumowanie | str. 180

Rozdział IV
Kontrola koncentracji przedsiębiorców na oligopolistycznych rynkach - skoordynowane skutki koncentracji | str. 187
1. Wstęp | str. 187
2. Ewolucja systemu kontroli koncentracji w UE | str. 189
2.1. Kontrola koncentracji przy pomocy art. 102 TFUE | str. 190
2.2. Kontrola koncentracji za pomocą art. 101 ust. 1 TFUE | str. 192
2.3. Rozporządzenie nr 4064/89 | str. 195
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 195
2.3.2. Zbiorowa pozycja dominująca w kontekście kontroli koncentracji przedsiębiorców | str. 197
2.3.3. Znaczenie wyroku w sprawie Kali & Salz dla możliwości kontroli koncentracji na rynkach oligopolistycznych i jego ocena | str. 200
2.4. Rozporządzenie nr 139/2004 | str. 203
2.4.1. Uwagi wstępne dotyczące reformy systemu kontroli koncentracji | str. 204
2.4.2. Reforma testu oceny zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem | str. 206
2.5. Podsumowanie | str. 208
3. Kryteria oceny rynków oligopolistycznych w decyzjach Komisji Europejskiej oraz orzecznictwie dotyczącym zbiorowej pozycji dominującej | str. 210
3.1. Wczesne decyzje | str. 210
3.2. Decyzja w sprawie Nestlé/Perrier | str. 212
3.3. Sprawa Kali & Salz | str. 217
3.3.1. Decyzja Komisji Europejskiej | str. 217
3.3.2. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości | str. 218
3.3.3. Znaczenie wyroku dla rozwoju kryteriów oceny koncentracji na rynkach oligopolistycznych i jego ocena | str. 220
3.4. Sprawa Gencor | str. 224
3.4.1. Wyrok Sądu w sprawie Gencor | str. 224
3.4.2. Znaczenie wyroku w sprawie Gencor i jego ocena | str. 229
3.5. Sprawa Airtours | str. 232
3.5.1. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Airtours | str. 233
3.5.2. Wyrok Sądu w sprawie Airtours | str. 235
3.5.3. Znaczenie wyroku w sprawie Airtours i jego ocena | str. 242
3.6. Sprawa Sony/BMG v. Impala | str. 249
3.6.1. Decyzja Komisji w sprawie Sony/BMG | str. 250
3.6.2. Wyrok Sądu w sprawie Impala | str. 251
3.6.3. Wyrok Trybunału w sprawie Sony/BMG v. Impala | str. 254
3.6.4. Znaczenie wyroków w sprawach Sony/BMG (Impala) i ich ocena | str. 256
4. Prawo amerykańskie | str. 261
5. Rynki oligopolistyczne w polskim systemie kontroli koncentracji | str. 267
6. Podsumowanie | str. 274

Rozdział V
Kontrola koncentracji przedsiębiorców na oligopolistycznych rynkach - nieskoordynowane skutki koncentracji | str. 278
1. Nieskoordynowane skutki koncentracji przedsiębiorców na rynkach oligopolistycznych - uwagi wprowadzające | str. 278
2. Skutki nieskoordynowane - stan przed wejściem w życie rozporządzenia nr 139/2004 | str. 281
2.1. Orzecznictwo Komisji Europejskiej | str. 283
2.2. Znaczenie wyroku w sprawie Airtours w kontekście istniejącej pod rządami rozporządzenia nr 4064/89 luki prawnej | str. 288
3. Reforma systemu kontroli koncentracji UE | str. 290
3.1. Reforma testu oceny zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem | str. 292
3.2. Kryteria oceny połączeń w kontekście używania rozporządzenia nr 139/2004 | str. 296
3.3. Orzecznictwo Komisji Europejskiej dotyczące skutków nieskoordynowanych koncentracji pod rządami rozporządzenia nr 139/2004 | str. 298
3.3.1. Decyzja w sprawie Syngenta CP/Advanta | str. 298
3.3.2. Decyzja w sprawie Oracle/PeopleSoft | str. 300
3.3.3. Decyzja w sprawie T-mobile/tele.ring | str. 303
3.3.4. Decyzja w sprawie Ryanair/Aer Lingus | str. 305
3.3.5. Decyzje w sprawach Hutchison 3G Austria/Orange Austria, a także Telefonica Deutschland/E-Plus | str. 307
3.3.6. Decyzja w sprawie UPC/TNT / 311
4. Skutki nieskoordynowane w amerykańskim systemie kontroli koncentracji przedsiębiorców | str. 312
5. Skutki nieskoordynowane w polskim systemie kontroli koncentracji przedsiębiorców | str. 315
6. Podsumowanie | str. 318

Wnioski końcowe | str. 321

Wykaz literatury | str. 329

Wykaz orzecznictwa | str. 339

Wykaz aktów prawnych | str. 347

Wykaz innych źródeł | str. 349

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.