Menu
Zamknij

Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

E-booki

Opis

Tytuł Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych Autor Administracja Księgowego Vademecum Głównego Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-8097-3 Rok wydania 2015 ilość stron 242 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Część I
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział 1
Inwentaryzacja w jednostkach sektora publicznego | str. 15
1.1. Etapy inwentaryzacji | str. 15
1.2. Podstawowe zasady inwentaryzacji | str. 18
1.3. Obowiązki pracowników jednostki związanej z inwentaryzacją | str. 19
1.4. Zespół spisowy | str. 22
1.5. Błędy w procesie inwentaryzacji | str. 23

Rozdział 2
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 25
2.1. Pojęcie inwentaryzacji | str. 25
2.2. Karalne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji | str. 26
2.3. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji | str. 27
2.4. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji | str. 30
2.5. Kto odpowiada za inwentaryzację? | str. 30

Rozdział 3
Czynności związane z inwentaryzacją w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 33

Rozdział 4
Inwentaryzacja - pytania i odpowiedzi | str. 39

Rozdział 5
Wzory dokumentów związanych z inwentaryzacją | str. 73
Wzór 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej | str. 73
Wzór 2. Plan inwentaryzacji | str. 74
Wzór 3. Instrukcja inwentaryzacyjna | str. 75
Wzór 4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji | str. 89
Wzór 5. Harmonogram inwentaryzacji | str. 92

Część II
Rachunkowość, gospodarka finansowa i podatki

Rozdział 1
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2015 r. | str. 95

1.1. Konsolidacja w administracji podatkowej a obowiązki sprawozdawcze | str. 95
1.2. Efekty wprowadzonych zmian | str. 96
1.3. Zmiana sposobu przekazywania sprawozdań | str. 97
1.4. Regulacje o charakterze doprecyzowującym | str. 99
1.5. Zmiany we wzorach sprawozdań | str. 100
1.6. Moc obowiązująca nowych przepisów | str. 100

Rozdział 2
nowe zasady lokowania wolnych środków w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 102
2.1. Na czym ma polegać ograniczanie potrzeb pożyczkowych państwa? | str. 102
2.2. Kto może dokonywać lokaty wolnych środków w formie depozytu? | str. 103
2.3. Instrumenty finansowe służące lokowaniu wolnych środków | str. 105
2.3.1. Skarbowe papiery wartościowe | str. 105
2.3.2. Obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 106
2.3.3. Rachunki bankowe w bankach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 108
2.3.4. Depozyt u Ministra Finansów | str. 108
2.3.5. Depozyt w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 110
2.4. Depozyt nieprawidłowy - dylematy i wątpliwości | str. 110
2.5. Podsumowanie | str. 111

Rozdział 3
Organizowanie i finansowanie działalności sportowej poprzez JST | str. 113

Rozdział 4
Jednostki organizacyjne gminy jako odrębni podatnicy VAT | str. 124
4.1. Jednostki organizacyjne wykonane poprzez gminę | str. 124
4.1.1. Samorządowe zakłady budżetowe | str. 125
4.1.2. Spółki prawa handlowego | str. 126
4.2. Definicja podatnika VAT | str. 126
4.2.1. Urząd gminy | str. 126
4.2.2. Realizacja zadań własnych gminy | str. 127
4.2.3. Samorządowe jednostki budżetowe a zakłady budżetowe jako podatnicy VAT | str. 130
4.2.4. Samorządowa jednostka budżetowa mająca osobowość prawną | str. 137
4.2.5. Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą a Skarbem Państwa..... 139
4.3. Podsumowanie | str. 141

Rozdział 5
Prewspółczynnik, czyli zmiany w zakresie odliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 142


Rozdział 6
Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych w gminach | str. 145
6.1. Gmina jako podatnik VAT | str. 145
6.2. Samorządowe jednostki organizacyjne jako odrębni podatnicy VAT | str. 151
6.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania własne | str. 154
6.4. Prawo do odliczenia - związek ze sprzedażą opodatkowaną | str. 154
6.5. Czynności pomiędzy gminą a jej jednostkami niepodlegające podatkowi a prawo do odliczenia w gminach | str. 155
6.6. Próba odliczenia podatku naliczonego od już zakończonych inwestycji | str. 158
6.7. Inwestycje dofinansowane a prawo do odliczenia podatku naliczonego | str. 158

Rozdział 7
Nieodpłatne podania dokonywane poprzez jednostki samorządu terytorialnego | str. 161
7.1. Wprowadzenie | str. 161
7.2. Nieodpłatne świadczenie | str. 162
7.3. Zadania własne gmin | str. 164
7.4. Podanie w świetle interpretacji organów podatkowych | str. 165
7.4.1. Przekazanie sieci wodociągowej | str. 165
7.4.2. Podanie sieci energetycznej | str. 167
7.4.3. Przekazanie specyfikacji przetargowej | str. 168

Rozdział 8
Zadania własne gminy a status gminy jako podatnika VAT | str. 169
8.1. Gmina w doktrynie prawa samorządowego a gmina jako podatnik VAT | str. 170
8.2. Katalog zadań własnych gminy | str. 173
8.3. Wykonywanie zadań własnych gminy a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT | str. 175
8.4. Zadania własne gminy a obecność w charakterze organu władzy publicznej | str. 179
8.5. Podsumowanie | str. 182

Rozdział 9
Opodatkowanie wybranych czynności gminy podatkiem VAT | str. 184
9.1. Wprowadzenie | str. 184
9.2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | str. 186
9.3. Opieka przedszkolna | str. 187
9.4. Wydanie formularza specyfikacji warunków zamówienia publicznego | str. 188
9.5. Wykonanie obowiązków z zakresu geodezji i kartografii | str. 189
9.6. Przekazanie składników posiadajątkowych utworzonej przez gminę jednostce budżetowej | str. 189
9.7. Plan zagospodarowania przestrzennego | str. 190
9.8. Promocja gminy | str. 190
9.9. Zajęcie pasa drogowego | str. 190
9.10. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów | str. 191
9.11. Dzierżawa gruntów (czynsz | str. 191
9.12. Wynajem lokali | str. 191
9.13. Oczyszczanie ścieków (opłata za korzystanie | str. 192
9.14. Reklama zewnętrznego podmiotu | str. 192
9.15. Sprzedaż nieruchomości | str. 192
9.16. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 193
9.17. Opłaty za parkowanie | str. 194
9.18. Podsumowanie | str. 195

Rozdział 10
Gminne parkingi a podatek VAT | str. 196
10.1. Parkingi w pasie drogi | str. 196
10.2. Parkingi poza pasem drogi | str. 199
10.3. Kasy rejestrujące | str. 201
10.4. Opłaty za parkowanie a prawo do odliczenia | str. 202

Rozdział 11
Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - pytania i odpowiedzi | str. 204

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
od 55 96

2 oferty

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

  • ISBN 9788326480942 
  • Autor Vademecum Głównego Administracja Księgowego 
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
  • Ilość stron 236 
  • Rok wydania 2015 
Porównaj
E-booki, Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych
od 56 05

1 oferta

Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

  • ISBN 9788326481000 
  • Autor Vademecum Głównego 
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
  • Ilość stron 320 
  • Rok wydania 2015 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.