Menu
Zamknij

gospodarowanie odpadami komunalnymi. poradnik dla gmin

E-booki

Opis

Tytuł Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin Autorzy Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-4710-5 linia Poradniki LEX Rok wydania 2012 liczba stron 248 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów str. 11

Wstęp str. 15

Rozdział 1
Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych str. 21

1.1. Czym jest region gospodarki odpadami komunalnymi? str. 21

1.2. Czym jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych i jakie musi spełniać oczekiwania? str. 24

1.2.1. Definicja pojęcia "regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" str. 24

1.2.2. Jakie odpady trafiają do regionalnej instalacji? str. 35

1.2.3. Wykaz regionalnych instalacji str. 36

1.2.4. Instalacje dedykowane do zastępczej obsługi regionu str. 37

1.2.5. Brak w regionie regionalnej instalacji i instalacji zastępczej str. 40

2.3. Zobowiązanie gmin do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji str. 42

1.3.1. Informacje wstępne str. 42

1.3.2. Procedury wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację str. 45

Rozdział 2
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę str. 61

2.1. Dane wstępne str. 61

2.1.1. Definicja mieszkańca str. 61

2.1.2. Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy str. 64

2.1.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy str. 66

2.2. Przetarg na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych str. 67

2.2.1. Dane wstępne str. 67

2.2.2. Kto może prowadzić działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych? str. 69

2.2.3. Różnice pomiędzy przetargiem na odbiór odpadów a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów; dobór instalacji str. 72

2.2.4. Przetarg nieograniczony i ograniczony str. 78

2.2.5. Specyfikacja pokaźnych warunków zamówienia str. 82

2.2.6. Treść specyfikacji wyraźnych warunków zamówienia w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów str. 89

2.2.7. Zamówienia z wolnej ręki str. 100

2.3. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 101

2.3.1. Dane ogólne str. 101

2.3.2. Charakter umowy str. 102

2.3.3. Wyraźne postanowienia umowne str. 104

2.4. Ustalenie poprzez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 106

2.4.1. Uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty i wyboru jednej z metod obliczania opłaty str. 106

2.4.2. Selektywne zbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości a wysokość stawki str. 114

2.4.3. Ustalenie przez radę gminy wzoru deklaracji o wysokości opłaty str. 115

2.4.4. Używanie przepisów ordynacji podatkowej str. 117

2.4.5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek od towarów i usług str. 117

Rozdział 3
Zadania gmin z zakresu czystości i porządku w gminach str. 121

3.1. Podstawowe zadania gmin str. 121

3.1.1. Selektywne zbieranie odpadów str. 122

3.1.2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego zastosowania i odzysku odpadów str. 125

3.1.3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji str. 125

3.1.4. Obowiązki informacyjne gmin str. 126

3.2. Uchwalenie regulaminu str. 127

3.3. Przejęcie poprzez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości str. 130

3.4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu czystości i porządku w gminach str. 134

3.5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 136

Rozdział 4
Nadzór gmin nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości str. 141

Rozdział 5
Sprawozdawczość str. 146

5.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów odbierających odpady komunalne str. 146

5.2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe str. 147

5.3. Obowiązki sprawozdawcze wójta str. 148

5.4. Obowiązki sprawozdawcze marszałka województwa str. 149

5.5. Weryfikacja sprawozdań str. 149

Rozdział 6
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy str. 151

Rozdział 7
Kary pieniężne str. 153

7.1. Typy kar str. 153

7.2. Zawieszenie albo umorzenie kary str. 156

7.3. Wejście w życie przepisów dotyczących kar pieniężnych str. 156

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe str. 158

8.1. Przepisy przejściowe str. 158

8.2. Przepisy końcowe str. 164

Zakończenie str. 167

Wzory uchwał rady gminy str. 171

1. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) str. 171

2. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) str. 196

3. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 1 u.c.p.g.) str. 198

4. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także wysokości cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.) str. 201

5. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) str. 203

6. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.) str. 204

7. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie podziału gminy na sektory (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.) str. 206

8. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przejęcia niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości (art. 6a ust. 1 u.c.p.g.) str. 208

9. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie sposobów udokumentowania wykonywania obowiązków związanych z pozbywaniem się zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 1a u.c.p.g.) str. 210

10. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.) str. 212

11. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej objętości (art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) str. 216

12. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l u.c.p.g.) str. 218

13. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.) str. 221

14. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 3a u.c.p.g.) str. 223

15. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art. 7 ust. 3 u.c.p.g.) str. 227

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 231

Wykaz źródeł str. 241

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej. ze wzorami
od 223 11

1 oferta

upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej. ze wzorami

 • ISBN 9788383580296 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
 • Rok wydania 2023 
Porównaj
E-booki, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. komentarz [ebook]
od 72 18

1 oferta

ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. komentarz [ebook]

 • ISBN 9788326427862 
 • Autor Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
E-booki, ochotnicze straże pożarne. komentarz
od 104 50

1 oferta

ochotnicze straże pożarne. komentarz

 • ISBN 9788383283937 
 • Autor Dariusz Kala 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
 • Rok wydania 2023 
Porównaj
E-booki, granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
od 52 63

1 oferta

granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni

 • ISBN 9788326418662 
 • Autor Spyra Tomasz 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 282 
 • Rok wydania 2006 
Porównaj
E-booki, blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
od 80 75

1 oferta

blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

 • ISBN 9788326490125 
 • Autor Ariadna H. Ochnio 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)
od 80 75

1 oferta

Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)

 • ISBN 9788381877817 
 • Autor Tomasz Giaro 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska
od 59 20

1 oferta

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska

 • ISBN 9788326428029 
 • Autor Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 220 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
E-booki, kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem
od 104 50

1 oferta

kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem

 • ISBN 9788382867916 
 • Autor Ireneusz Rosiek 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
E-booki, [EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk
od 245 95

1 oferta

[EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk

 • ISBN 9788383287423 
 • Autor Ewa Bończak-Kucharczyk 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.