Menu
Zamknij

Człowiek w pedagogice pracy (opr. miękka)

Gazety i czasopisma

Opis

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o obszernym ładunku najnowocześniejszych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji dopełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.


Z recenzji prof. Zw. Dr. Hab. Kazimierza Denka:

Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o pokaźnym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może nadzwyczajnie pełnić rolę atrakcyjnej i inspirującej pozycji dodatkowej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to jednocześnie solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak także inteligentnej analizy zgromadzonych danych. Książka gromadzi liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a typowo aksjologicznym ładem.

Tytuł Człowiek w pedagogice pracy Autor Barbara Baraniak Język polski Wydawnictwo Difin ISBN 978-83-7930-139-3 Rok wydania 2012 liczba stron 396 Format pdf Spis treści
Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
Przedmowa
Część pierwsza
Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
Kazimierz Uździcki
Wybrane komponenty przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
Magdalena Piorunek
Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
Część druga
Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
Barbara Borowska
Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
Beata Jakimiuk
Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
Elżbieta Sternal
Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
Część trzecia
Człowiek wobec pracy, jej wymagań, a także zagrożeń
Herbert Kopiec
Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
Jolanta Wilsz
Znaczenie „kapitału intelektualnego" pracowników w innowacyjnej gospodarce
Barbara Baraniak
wymogi cyklu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
Józef Puchajda
Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
Część czwarta
Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
Zdzisław Wołk
Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
Mariusz Portalski
Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
Teresa Stachurska-Maj
Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
Stefan Szałach
Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
Anna Steliga
Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
Anna Dudak
Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
Część piąta
Człowiek wobec pragnień na różnorodne formy wsparcia
Jolanta Lenart
Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
Marzena Dycht
Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
Marian Piekarski
Test „Barwy Preferencji Zawodowych" jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
Beata Krajewska
Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
Część szósta
Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
Danuta Cichy
Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
Edyta Wolter
Homo laborans: pedagogiczno-organiczne implikacje
Józef Bednarek
Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
Anna Andrzejewska
Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży, a także funkcjonowania rodziny

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.