Menu
Zamknij

Rachunkowość część 1 (opr. miękka)

Książki o biznesie i ekonomii

Opis

W podręczniku omówiono następujące zagadnienia: - rozrachunki i roszczenia (należności, zobowiązania, roszczenia, odpisy aktualizujące rozrachunki), - aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe), - aktywa obrotowe (zapasy, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne, obrót wekslowy i czekowy, kredyty bankowe), - koszty działalności i ich rozliczanie (układ rodzajowy kosztów, układ ergonomiczny kosztów, układ rodzajowy i poręczny kosztów, kalkulacja, rozliczanie kosztów działalności, czynne i bierne rozliczenia międzyokre-sowe kosztów), - produkty (wycena towarów, przyjęcie do magazynu, przychód ze sprzedaży). Rozważania w podręczniku uwzględniają oczekiwania znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych standardów Rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, bieżących ustaw podatkowych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.